Ontwikkeling van je kind(eren)nog beter in beeld bij Kibeo

Je kind ontwikkelt zich razendsnel en heeft telkens de juiste uitdaging nodig. Bij Kibeo wordt de ontwikkeling van je kind voortdurend geobserveerd en vastgelegd. Zo weten de pedagogisch medewerkers of de ontwikkeling van je kind goed verloopt en of je kind misschien meer uitdaging nodig heeft of juist een steuntje in de rug.

Tot nu toe werkt Kibeo met twee methoden om het welbevinden en de ontwikkeling van je kind in kaart te brengen: het Kindportretje of de KIJK! registratie. Dat verandert; het kindportretje wordt vervangen door de Kleine KIJK!. Dat betekent dat we voor alle kinderen tussen 0 en 4 jaar KIJK! gaan gebruiken. Soms vullen we de volledige KIJK! in, soms de Kleine KIJK! (een beknopte versie van KIJK!). We werken dan met één methode en kunnen daarmee jou als ouder nog beter uitleggen hoe het met je kind gaat.

Hoe werkt KIJK!?
Er wordt standaard twee keer per jaar geregistreerd op basis van de dagelijkse observaties of je kind zich veilig voelt of hij of zij zich uitgedaagd voelt door de verschillende activiteiten en of er signalen zijn die wijzen op een risico voor de ontwikkeling. Aan de hand van een aantal ontwikkelingslijnen wordt zichtbaar wat je kind al kan en weet en welke volgende stap in zijn of haar ontwikkeling mogelijk is. Zo kunnen de medewerkers je kind nog beter begeleiden in zijn of haar ontwikkeling

Oudergesprek en ouderrapport
KIJK! werkt met een ouderrapport. Hierin wordt heel duidelijk aangegeven hoe de ontwikkeling van je kind verloopt. In een oudergesprek met de pedagogisch medewerker van je kind wordt dit besproken en toegelicht. Na het gesprek krijg je het ouderrapport thuis gemaild.

Veel scholen werken ook met KIJK!
Kibeo vindt het belangrijk om samen te werken met de school waar je kind naar toe gaat. De meeste scholen werken ook met KIJK!. We kunnen de rapporten meegeven naar de school (met jouw toestemming). De leerkracht weet dan meteen waar je kind zich in zijn/haar ontwikkeling bevindt en kan verder gaan als je kind start in groep 1.

Heb je nog vragen over observaties of de KIJK! dan kun je terecht bij de pedagogisch medewerker van je kind.

ar