Beste ouder, verzorger,

U heeft een voorstel ontvangen voor de opvang van uw kind bij Kibeo. Dit voorstel is gebaseerd op uw huidige opvangcontract bij De Roef, waarbij is gekeken naar het pakket dat gunstig voor u uitkomt. Hieronder ziet u de toelichting op het voorstel.

Overzicht van uw opvang
In het voorstel ziet u uw maandelijkse kosten gebaseerd op ons bruto uurtarief in 2019. Dit bedrag is mogelijk hoger dan u nu gewend bent. Door ontwikkelingen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), de cao Kinderopvang en algemene kosten, stijgen de tarieven voor kinderopvang in 2019.

Omdat u in 2019 eerder in aanmerking komt voor een hogere kinderopvangtoeslag, zijn de netto kosten tussen 2018 en 2019 veelal gelijk. Bereken eenvoudig wat uw netto opvangkosten in 2019 worden via onze handige rekentool.

Vakantieopvang deelt u zelf flexibel in
Tijdens de schoolvakanties is er altijd vakantieopvang in de buurt. Afhankelijk van het BSO-pakket dat u kiest, heeft u flexibele vakantieuren. Deze kunt u inzetten wanneer u opvang nodig heeft in schoolvakanties, incidenteel extra opvang of tijdens studiedagen van school. U schrijft uw kind elke vakantie in voor de dagen dat u opvang nodig heeft. U bent niet gebonden aan vaste opvangdagen.

We hebben gekeken naar het aantal vakantieuren dat u bij De Roef op uw contract heeft vastgelegd en dat hebben we in uw opvangovereenkomst opgenomen. Heeft u behoefte aan meer of minder vakantieopvang per jaar, geeft dit dan door aan de afdeling Klantrelatie.

Verlengde opvang
Heeft u buiten de reguliere opvangtijden een keer langer opvang nodig? Verlengde opvang is mogelijk vanaf een half uur per keer voor een hoger tarief.

 Ruilen, hoe werkt dat?
Als service kunt u 2 dag(del)en per maand kosteloos ruilen. Een ruildag vraagt u aan bij de pedagogisch medewerker van uw kind. Dit is alleen mogelijk als er ruimte is op de groep. Kibeo werkt niet met een ruiltegoed. In ons reglement vindt u de voorwaarden waaronder u kunt ruilen.

Hoe vindt de facturatie plaats?
In de laatste week van de maand wordt de factuur van de opvang geïncasseerd. We incasseren voorafgaand van de opvangmaand en sluiten hierbij aan op uw toeslag. De factuur voor opvang in januari 2019, ontvangt u rond 20 december 2018. De kosten voor de BSO factureren we over 10 maanden in plaats van 12 maanden. Dit betekent dat u in juni en juli geen factuur ontvangt. U kunt u kinderopvangtoeslag hierop laten aansluiten. Hoe dat werkt leest u hier.

اتصل
Vanaf 1 januari 2019 stopt De Roef met het aanbieden van de opvang. U kunt vanaf dat moment bij Kibeo terecht voor de opvang van uw kind, als u akkoord gaat met het voorstel voor uw opvangcontract. Wilt u liever gebruikmaken van een ander pakket of meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Klantrelatie via Klantrelatie@kibeo.nl of 0113-760 290. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen tijdens de informatieavond bij u in de buurt.

Disclaimer: aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gegeven informatie is gebaseerd op situatie zoals deze bekend was op 01-11-2018

ar