Beste ouder, verzorger,

Hierbij ontvangt u het voorstel voor de opvang van uw kind bij Kibeo. Dit voorstel is gebaseerd op uw huidige opvangcontract voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bij De Roef.  Hieronder ziet u de toelichting op het voorstel.

Overzicht van uw opvang
In het voorstel ziet u uw maandelijkse kosten gebaseerd op het tarief in voor VVE-opvang in uw gemeente in 2019. Dit bedrag is mogelijk hoger dan u nu gewend bent.

Op dit moment ontvangt u 12 maanden per jaar een factuur voor de opvang van uw kind. Vanaf januari 2019 betaalt u de opvang niet meer over 12 maanden, maar verspreid over 10 maanden. Het jaarbedrag blijft gelijk, het maandbedrag dat u betaalt is wel iets hoger dan u gewend bent. In de maanden juli en augustus ontvangt u geen factuur.

Luiers neemt u zelf mee
In 2019 bieden we u de mogelijkheden en tarieven van Kibeo. Eén van de veranderingen is dat de kosten van luiers niet meer in het opvangtarief zijn inbegrepen. Heeft uw peuter luiers nodig, dan neemt u ze zelf mee.

 Ruilen, hoe werkt dat?
Als service kunt u 2 dag(del)en per maand kosteloos ruilen. Een ruildag vraagt u aan bij de pedagogisch medewerker van uw kind. Dit is alleen mogelijk als er ruimte is op de groep. Kibeo werkt niet met een ruiltegoed. In ons reglement vindt u de voorwaarden waaronder u kunt ruilen.

Hoe vindt de facturatie plaats?
In de laatste week van de maand wordt de factuur voor opvang geïncasseerd. We incasseren voorafgaand aan de opvangmaand. De factuur voor opvang in januari 2019, ontvangt u rond 20 december 2018.

 Facturatie 40 weken opvang
De kosten voor dagopvang ‘Past bij jou’ 40 weken en VVE-opvang voor uw peuter worden verspreid over 10 maanden. Over de maanden juli en augustus vindt geen facturatie plaats.

اتصل
Vanaf 1 januari 2019 stopt De Roef met het aanbieden van de opvang. U kunt vanaf dat moment bij Kibeo terecht voor de opvang van uw kind, als u akkoord gaat met het voorstel voor uw opvangcontract.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Klantrelatie via Klantrelatie@kibeo.nl of 0113-760 290. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen tijdens de informatieavond bij u in de buurt.

 

Disclaimer: aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gegeven informatie is gebaseerd op situatie zoals deze bekend was op 01-11-2018

ar