Beste ouder, verzorger,

U heeft een voorstel ontvangen voor de opvang van uw kind bij Kibeo. Dit voorstel is gebaseerd op uw huidige opvangcontract bij De Roef, waarbij is gekeken naar het pakket dat gunstig voor u uitkomt. Hieronder ziet u de toelichting op het voorstel.

Overzicht van uw opvang
In het voorstel ziet u uw maandelijkse kosten gebaseerd op ons bruto uurtarief in 2019. Dit bedrag is mogelijk hoger dan u nu gewend bent. Door ontwikkelingen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK), de cao Kinderopvang en algemene kosten, stijgen de tarieven voor kinderopvang in 2019.

Omdat u in 2019 eerder in aanmerking komt voor een hogere kinderopvangtoeslag, zijn de verschillen in de netto kosten tussen 2018 en 2019 minder groot. Bereken eenvoudig wat uw netto opvangkosten in 2019 worden via onze handige rekentool.

Luiers, alleen als u ze nodig heeft
Heeft uw kind luiers nodig en is uw kind jonger dan 3 jaar? Dan ziet u luiers vanaf de factuur van januari apart benoemd staan voor € 0,12 per uur. Heeft uw kind geen luiers meer nodig of neemt u ze van thuis mee, dan kunt u dit per mail aangeven bij de afdeling Klantrelatie. U hoeft ze dan ook niet te betalen.

Is uw kind 3 jaar of ouder, dan neemt u vanaf de factuur van januari automatisch geen luiers meer af. Heeft uw peuter nog luiers nodig en wilt u ze liever niet van thuis meenemen, dan kunt u dit per mail aangeven bij de afdeling Klantrelatie. U ziet de luiers vanaf dan apart benoemd staan op uw factuur.

Dagdelen bij Kibeo anders dan bij de Roef
Er zijn vier verschillende mogelijkheden voor opvang bij Kibeo. Wilt u weten welk dag(delen), tijden en weken voor uw opvang gelden. Klik hier voor uitgebreide informatie over onze pakketten.

Verlengde opvang
Heeft u buiten de reguliere opvangtijden een keer langer opvang nodig? Verlengde opvang is mogelijk vanaf een half uur per keer voor een hoger tarief.

Ruilen, hoe werkt dat?
Als service kunt u 2 dag(del)en per maand kosteloos ruilen. Een ruildag vraagt u aan bij de pedagogisch medewerker van uw kind. Dit is alleen mogelijk als er ruimte is op de groep. Kibeo werkt niet met een ruiltegoed. In ons reglement vindt u de voorwaarden waaronder u kunt ruilen.

Hoe vindt de facturatie plaats?
In de laatste week van de maand wordt de factuur voor opvang geïncasseerd. We incasseren voorafgaand aan de opvangmaand en sluiten hierbij aan op uw toeslag. De factuur voor opvang in januari 2019, ontvangt u rond 20 december 2018.

Facturatie 40 weken opvang
De kosten voor dagopvang ‘Past bij jou’ 40 weken en VVE-opvang voor uw peuter worden verspreid over 10 maanden. Over de maanden juli en augustus vindt geen facturatie plaats. Het is mogelijk om uw toeslag hierop aan te laten sluiten. Hoe dat werkt leest u hier.

اتصل
Vanaf 1 januari 2019 stopt De Roef met het aanbieden van de opvang. U kunt vanaf dat moment gebruikmaken van de opvang van Kibeo, als u akkoord gaat met het aanbod. Wilt u liever gebruikmaken van een ander pakket of meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze afdeling Klantrelatie via Klantrelatie@kibeo.nl of 0113-760 290. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen tijdens de informatieavond bij u in de buurt.

 

Disclaimer: aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gegeven informatie is gebaseerd op situatie zoals deze bekend was op 01-11-2018

ar