Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari is een verlenging van de ‘harde’ lockdown aangekondigd. Hierbij werd duidelijk dat de kinderopvang in ieder geval gesloten is tot 25 januari, maar mogelijk nog langer. Zo lang de kinderopvang gesloten is, kunnen alleen kinderen van ouders met een cruciaal beroep of een SMI voor noodopvang bij Kibeo terecht. Op deze pagina lees je meer informatie over noodopvang en de maatregelen tegen het coronavirus.

Pagina laatst bijgewerkt op 13 januari 2020.

De noodopvang is open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep of kinderen in een kwetsbare positie (met een sociaal medische indicatie) is er noodopvang mogelijk, net als tijdens de sluiting in het voorjaar.

Dagopvang 0 t/m 3 jaar
Heb jij en/of je partner een cruciaal beroep, dan kan je kindje terecht voor noodopvang op de vaste dagen van je overeenkomst. Gaat je kindje bijvoorbeeld altijd op maandag en donderdag een hele dag naar de opvang, dan kun je enkel op maandag en donderdag gebruikmaken van noodopvang. Heb je tijdens de lockdown meer opvang nodig, dan worden deze extra uren in rekening gebracht. Dit zijn vanuit de Rijksoverheid opgelegde richtlijnen en is anders dan in het voorjaar.

Buitenschoolse opvang 4 t/m 12 jaar
Heb jij en/of je partner een cruciaal beroep, dan kan je kind terecht voor noodopvang. Kibeo verzorgt de noodopvang voor en na schooltijd, de basisschool is verantwoordelijk voor de opvang onder schooltijd, net zoals afgelopen voorjaar. Je kunt tijdens de schoolweken noodopvang aanvragen op de vaste dagen van je contract.

Aanmelden voor noodopvang
Op woensdag 13 januari hebben alle ouders een bericht van ons ontvangen over de verlening van de sluiting van de kinderopvang. Aanmelden voor noodopvang kan via de link in dit bericht.

Terug naar boven

Kosten voor kinderopvang tijdens de sluiting

Net zoals in het voorjaar is je kind de komende periode wellicht thuis, terwijl zij of hij normaal naar de opvang zou gaan. We vragen je opnieuw om je opvang-factuur door te blijven betalen, zodat je later een tegemoetkoming ontvangt van je eigen bijdrage.

Net als bij de sluiting in het voorjaar wordt er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt tussen 3 groepen. Al deze groepen ontvangen een tegemoetkoming:

 • Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 • Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 • Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt door de overheid. Zodra meer bekend is, informeren we je hierover.

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer informatie over de tegemoetkomingen voor de kosten van de kinderopvang.

Terug naar boven

Met welk beroep heb ik recht op noodopvang

Bekijk hier de volledige lijst van cruciale beroepen. Je komt in aanmerking voor noodopvang als jij en/of je partner een cruciaal beroep hebt. De sluiting van de kinderopvang is een maatregel om het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee de verspreiding van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.

Terug naar boven

Wanneer mag mijn kind naar de opvang?

Kinderen tot en met 12 jaar mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) naar de kinderopvang, behalve:

 • als zij daarnaast andere klachten hebben passend bij het coronavirus zoals koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid of hoesten;
 • als er iemand in het huishouden is met koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheid én andere klachten die passen bij corona en er is nog geen negatieve testuitslag;
 • als een huisgenoot of nauw contact van je kind het coronavirus heeft.

Je kind mag weer naar de opvang als hij of zij minimaal 24 uur geen klachten meer heeft of een negatieve testuitslag heeft en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek is.  Gebruik deze beslisboom om te bepalen of je kind naar de opvang kan. Belangrijke punten in de beslisboom:

 • Het uitgangspunt van de coronamaatregelen is dat alle huisgenoten thuis blijven als iemand uit het huishouden corona heeft. Dit is dan ook de startvraag van de boom.
 • Ook blijven alle huisgenoten thuis als één van de huisgenoten koorts en/of benauwdheid en corona-gerelateerde klachten heeft. Andersom geldt dus ook: als een huisgenoot alleen koorts heeft of benauwd is, zonder andere corona-gerelateerde klachten, dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. Tenzij de huisgenoten zelf klachten hebben uiteraard.

Iemand binnen ons huishouden heeft klachten
Als iemand in jullie huishouden koorts (vanaf 38 graden Celsius) heeft of benauwdheidsklachten én daarbij andere klachten heeft die passen bij corona, dan blijft je kind ook thuis. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, dan mag je kind weer naar de opvang.

Iemand binnen ons huishouden heeft COVID-19
Als iemand in jullie huishouden positief getest is op COVID-19, dan blijft je kind thuis tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en blijft vervolgens nog 10 extra dagen thuis.

Kinderen met langdurige of chronische verkoudheidsklachten
Wanneer je kind chronische luchtwegklachten zoals hooikoorts of astma heeft, herken je als ouder deze klachten. Je kind mag naar de opvang komen als hij of zij herkenbare klachten heeft die horen bij deze aandoening. Let hierbij op onderstaande zaken:

 • Horen de klachten bij de chronische aandoening en heeft je kind deze klachten vaker? Bespreek dit met de pedagogisch medewerker. Wanneer zij de klachten ook (h)erkent dan kan je kind naar de vestiging komen.
 • We vragen je waakzaam te zijn: veranderen de klachten? Houd je kind dan thuis of haal je kind op van de vestiging wanneer de pedagogisch medewerker dit vraagt. We vragen je om hierin geen risico te nemen. Je kind blijft thuis totdat de nieuwe klachten minimaal 24 uur weg zijn.
 • Twijfel je? Neem contact op met de GGD en vraag aan hen advies. Wanneer de pedagogisch medewerker twijfelt, vragen we jou ook om contact met de GGD op te nemen en advies aan hen te vragen.
  Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan je kind getest worden op het coronavirus.

Wanneer je kindje klachten heeft kan er een test uitgevoerd worden. Neem hiervoor contact op met jouw lokale GGD.

 • Je kind kan weer naar de opvang komen wanneer de uitslag van de test negatief is.
 • Wanneer daarna het klachtenpatroon verandert of als je kind nieuwe klachten krijgt, blijft je kind opnieuw thuis.
 • Als de test positief is, blijft je kind volgens de richtlijnen van de GGD thuis. Als daarna de nieuwe klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag je kind weer naar de kinderopvang.

Lees meer over het coronavirus en kinderen op de website van het RIVM.

Opvang na reizen in een geel, oranje of rood gebied

Vanuit de overheid is advies gegeven over reizen naar het buitenland in verband met het coronavirus. Het reisadvies is aangepast naar landen met een code geel, oranje of rood. Wij volgen vanuit Kibeo dit advies op.

Code geel; zonder klachten weer welkom op de vestiging

Wanneer je met je kind naar een code geel land reist, dan mag je na terugkomst in Nederland weer deelnemen aan alle activiteiten. Jij en je kind mogen dan na terugkomst weer naar de opvang komen, als jullie geen corona-gerelateerde klachten hebben. De hygiënemaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en niet mee op de groep komen, blijven uiteraard van kracht.

Code oranje of rood; volwassenen na terugkomst 10 dagen in quarantaine

Reis je naar een land met code oranje of rood of een land dat tijdens je verblijf van geel naar oranje of rood gaat, dan verzoekt de overheid jou als volwassene om na terugkomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Ook als je geen klachten hebt die lijken op corona of als uit een test blijkt dat je geen corona hebt. Jij mag je kind(eren) tijdens je 10 dagen thuisquarantaine niet zelf halen of brengen als je terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies.
Is je kind teruggekeerd uit een land met code oranje of rood? Dan mag zij of hij wel naar de opvang, behalve wanneer:

 • zij of hij corona-gerelateerde klachten heeft of
 • een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de reisadviezen op de website van de Rijksoverheid.

Terug naar boven

Verzoek: Draag een mondkapje als je de vestiging betreedt

Tijdens de persconferentie van 13 oktober werd verteld dat op veel plekken in Nederland het gebruik van een mondkapje dringend wordt geadviseerd of verplicht. Voor het basisonderwijs en dus ook voor de kinderopvang, geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge kinderen is de kans op besmetting klein en zijn de risico’s beperkt. Daarnaast wordt het gebruik van mondkapjes bij jonge kinderen ook vanuit pedagogisch oogpunt afgeraden. Onze pedagogisch medewerkers dragen daarom geen mondkapje.

We vragen wel aan alle externe bezoekers een mondkapje te dragen in onze opvanglocaties. Dit geldt ook voor ouders.

We proberen op alle opvanglocaties de overdracht met ouders zo veel mogelijk buiten te doen. Dit is echter niet op alle locaties mogelijk. In zulke gevallen wordt de overdracht binnen gedaan in een ruimte waar de 1,5 meter afstand tussen volwassenen gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld in een centrale hal. De overdracht gebeurt nooit in de opvanggroepen zelf.

Voor jou als ouder betekent dit dat we je vragen een mondkapje te dragen wanneer het brengen en halen van je kind binnen in het gebouw gebeurt. We vragen dit omdat het bij de overdracht van jongere kinderen lastiger is om afstand te houden.

Vindt de overdracht buiten plaats, dan hoef je geen mondkapje te dragen. We vragen je als ouder bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die je hierin hebt naar de andere kinderen, ouders en onze medewerkers. We hopen hierbij op je begrip en medewerking!

Terug naar boven

Informatie over (voorzorgs-)maatregelen

Wat doen jullie in geval van een besmetting op de vestiging?
In geval van een besmette medewerker of een kind dat bij ons naar de opvang gaat, volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.
Het duurt soms enkele dagen voordat een testuitslag bekend is en daarnaast gaat er bij een positieve test ook tijd overheen voordat het bron- en contactonderzoek (BCO) is uitgevoerd.
Pas als de informatie volledig is, kan er een advies worden opgesteld en kunnen wij de betrokken ouders en medewerkers hierover informeren. Dit kan soms een aantal dagen duren. Je kunt er echter op vertrouwen dat wij ons best doen om jou als ouder steeds zo snel mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen.

Welke regels gelden er voor jullie medewerkers?
Ook voor onze medewerkers geldt dat zij niet op de vestiging mogen werken als zij klachten hebben als keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts, of als iemand uit hun gezin koorts heeft (vanaf 38 graden) of benauwdheid én andere klachten die passen bij corona en er is nog geen negatieve testuitslag.

We vragen onze medewerkers niet af te reizen naar landen en gebieden die het Ministerie van Buitenlandse Zaken kenmerkt als ‘niet reizen’ en ‘alleen noodzakelijke reizen’. Wanneer zij dit wel doen, werken zij bij terugkomst gedurende de quarantaineperiode thuis.

Welke maatregelen nemen jullie?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

 • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
 • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.
 • We schudden geen handen meer.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Tussen kinderen vanaf 4 jaar en pedagogisch medewerkers houden we zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Voor elke vestiging zijn aanvullende maatregelen opgesteld voor het brengen en halen van de kinderen, eventuele looproutes en de overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker.
 • Op elke vestiging hangt een deurposter die ouders, kinderen en medewerkers helpt herinneren aan de aanvullende hygiënemaatregelen.

Er zijn bij Kibeo diverse beleidsstukken en werkinstructies die te maken hebben met hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze collega’s.

Terug naar boven

Mijn vraag staat er niet bij

Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Kibeo handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250.

Terug naar boven

nl_NL