Op dinsdag 21 april werd bekendgemaakt dat het onderwijs en de kinderopvangorganisaties vanaf 11 mei (gedeeltelijk) weer open mogen. Op deze pagina vind je vraag en antwoord over wat dit inhoudt voor opvang bij Kibeo en de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We volgen adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Pagina laatst bijgewerkt op 19 mei 2020.

Opvang vanaf 11 mei

Sinds 11 mei zijn onze vestigingen voor Dagopvang voor kinderen van 0 t/m 3 jaar weer volledig open en de BSO voor schoolkinderen gaat gedeeltelijk open. We zijn heel blij dat we meer kinderen mogen opvangen, maar willen uiteraard wel dat dit op een veilige manier gebeurt. We hanteren diverse aanvullende (hygiëne)maatregelen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren en behouden voor je kinderen, voor jou en voor onze medewerkers.

Dagopvang 0 t/m 3 jaar
Sinds 11 mei is de dagopvang voor alle kinderen weer open. Per vestiging is bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de locatiegebonden afspraken. Ouders zijn hierover door de vestiging geïnformeerd.

BSO 4 t/m 12 jaar
De BSO is sinds 11 mei gedeeltelijk open, aangepast aan het ritme van school. De aangepaste wijze waarmee de scholen opengaan, houdt in dat leerlingen ongeveer de helft van de onderwijstijd weer les op school krijgen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. Elke basisschool beslist zelf hoe zij dit organiseren. De BSO volgt de basisschool: op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De BSO’s zijn alleen open voor en na schooltijden.

Noodopvang voor ouders werkzaam in cruciale beroepsgroepen
Ben jij of je partner werkzaam in een cruciale beroepsgroep of heb je een daaraan ondersteunend beroep? Dan kun je ook na 11 mei gebruik blijven maken van noodopvang. Zowel bij de dagopvang als bij de BSO. Wanneer je noodopvang voor dagopvang nodig hebt, kan dit ook op dagen dat je normaal gesproken geen opvang afneemt. BSO-kinderen kunnen voor en na schooltijd bij de BSO terecht, dit is niet afhankelijk van de dagen dat zij of hij naar school gaat. Noodopvang is mogelijk zo lang de maatregelen omtrent het coronavirus voortduren.

24-uursnoodopvang, ’s avonds, in het weekend en op feestdagen
Heb je een cruciaal beroep en noodopvang nodig buiten de reguliere openingstijden, zoals ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen? Dan is dit mogelijk, ook na 11 mei. Hieronder op deze pagina lees je meer over noodopvang. 24-uursnoodopvang is mogelijk zo lang de maatregelen omtrent het coronavirus voortduren.

Ook wij hebben momenteel nog niet op alle vragen een antwoord. Zo hebben we intensief overleg met de scholen waarmee we samenwerken en ook intern hebben we veel overleg hoe we alles zo goed mogelijk kunnen regelen voor jou.
Zodra we nieuwe informatie hebben, brengen we je hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Tot die tijd vragen we je om je begrip en je medewerking.

Terug naar boven

Wanneer mag mijn kind naar de opvang?

Mijn kind heeft klachten
Heeft je kind één van onderstaande klachten, dan blijft zij of hij thuis:
– Neusverkoudheid
– Loopneus
– Niezen
– Keelpijn
– Lichte hoest
– Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden Celsius)
Je kind mag weer naar de vestiging komen als zij of hij 24 uur geen klachten meer heeft

Iemand binnen ons huishouden heeft klachten
Als iemand in jullie huishouden koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft je kind ook thuis.
Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, dan mag je kind weer naar de opvang.

Als iemand in jullie huishouden positief getest is op COVID-19, dan blijft je kind thuis tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en  blijft vervolgens nog 14 extra dagen thuis.

Kinderen met langdurige of chronische verkoudheidsklachten
Wanneer je kind chronische luchtwegklachten zoals hooikoorts of astma heeft, herken je als ouder deze klachten. Je kind mag naar de opvang komen als hij of zij herkenbare klachten heeft die horen bij deze aandoening. Let hierbij op onderstaande zaken:

 • Om te bepalen of er sprake is van chronische klachten vragen we je om een doktersverklaring te overleggen. Deze bewaart de pedagogisch medewerker in het kinddossier op de groep.
 • Je kind blijft thuis wanneer het klachtenpatroon verandert of als je kind nieuwe of andere klachten krijgt
 • Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan je kind getest worden op het coronavirus. Neem hiervoor contact op met je huisarts.

Wanneer je kindje nieuwe klachten krijgt, die langer dan een week aanhouden, kan er een test uitgevoerd worden. Neem hiervoor contact op met je huisarts

 • Je kind kan weer naar de opvang komen wanneer de uitslag van de test negatief is.
 • Wanneer daarna het klachtenpatroon verandert of als je kind nieuwe klachten krijgt, blijft je kind opnieuw thuis.
 • Als de test positief is, blijft je kind ten minste 7 dagen thuis. Als daarna de nieuwe klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag je kind weer naar de kinderopvang.

Terug naar boven

Informatie over (voorzorgs-)maatregelen

Wat doen jullie in geval van een uitbraak?
In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Daarnaast hebben wij de plicht om aan de GGD te melden wanneer er een ongewoon aantal (3 of meer kinderen) in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. De GGD stelt dan eventueel een onderzoek in.

Welke regels gelden voor jullie medewerkers?
Ook voor onze medewerkers geldt dat zij niet op de vestiging mogen werken als zij klachten hebben als keelpijn, hoesten, neusverkoudheid of koorts, of als iemand uit hun gezin koorts en luchtwegklachten heeft.

Welke maatregelen nemen jullie?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

 • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid.
 • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
 • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes.
 • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
 • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.
 • We schudden geen handen meer.
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Tussen kinderen vanaf 4 jaar en pedagogisch medewerkers houden we zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Voor elke vestiging zijn aanvullende maatregelen opgesteld voor het brengen en halen van de kinderen, eventuele looproutes en de overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker .
 • Op elke vestiging hangt een deurposter die ouders, kinderen en medewerkers helpt herinneren aan de aanvullende hygiënemaatregelen.

Er zijn bij Kibeo diverse beleidsstukken en werkinstructies die te maken hebben met hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze collega’s.

Terug naar boven

Informatie over de kosten

Mijn kind kan niet naar de opvang, waarom moet ik wel blijven betalen?
Vanuit de overheid is de beslissing genomen dat alle kinderopvangorganisaties t/m 10 mei gesloten zijn in verband met het tegengaan van het coronavirus in Nederland. Hierdoor kunnen slechts enkele ouders gebruikmaken van kinderopvang. Doordat deze maatregel niet vanuit Kibeo is genomen en alle kinderopvangorganisaties in Nederland hiermee te maken hebben, heeft de overheid toegezegd om alle ouders het geld terug te betalen van opvang die zij betaald hebben, maar niet gebruikt doordat de opvang gesloten is. 

De kosten tussen 16 maart en 11 mei worden volledig gecompenseerd
De afgelopen weken is er landelijk gewerkt aan de uitwerking van de compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor jou en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met de privacy van jou en je kinderen en een zorgvuldige uitvoering met een zo laag mogelijk risico op fouten.
De compensatieregeling voor de eigen bijdrage is nu rond. De kosten voor de opvang van 16 maart t/m 10 mei worden sowieso volledig vergoed.

Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. In ieder geval tot aan het maximum te vergoeden uurtarief. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling.

Ik ontvang kinderopvangtoeslag, hoe ontvang ik de compensatie van de kosten t/m 10 mei?

Opbouw van je factuur
Het proces van de factuur voor opvang is altijd als volgt: je ontvangt een factuur voor de opvang bij Kibeo en je ontvangt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dit krijg je rond dezelfde datum en zijn beiden voor de opvang in de maand die volgt. Je kunt op die manier de kinderopvangtoeslag gebruiken waarvoor deze is bedoeld; een gedeelte van de factuur van de opvangorganisatie betalen. Het deel van de factuur dat overblijft, betaal je zelf; dit is je eigen bijdrage. Je betaalt het gehele bedrag van de factuur aan Kibeo.

Je ontvangt de teruggave van de kosten automatisch
Om de kosten van de opvang van 16 maart t/m 10 mei te ontvangen, hoef je niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. We vragen je enkel om de factuur die je van Kibeo ontvangt te betalen.
Het bedrag dat de overheid vergoedt, wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort op de rekening waarop je maandelijks je kinderopvangtoeslag ontvangt. Je ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld in één keer uitbetaald.
Het bedrag dat je van Kibeo ontvangt, wordt apart overgemaakt op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. De compensatie voor de opvang van maart en april zal in ieder geval eind mei 2020 gebeuren. Je wordt hierover later verder geïnformeerd.

Ik ontvang géén kinderopvangtoeslag, hoe ontvang ik de compensatie van de kosten?
Ontvang je geen kinderopvangtoeslag en betaal je de kosten voor kinderopvang volledig zelf? Op dit moment is nog niet duidelijk hoe je gecompenseerd wordt. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en komt hier later op terug. Zodra we meer weten word je hierover geïnformeerd.

Geldt dit voor jou? Dan roept BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, je op om je bij hen te melden. Zij willen in kaart brengen om hoeveel ouders het gaat en wat de kosten zijn. Vul daarvoor dit formulier in.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag, maar betaal een maandelijkse ouderbijdrage
Ontvang je geen kinderopvangtoeslag, maar betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage? Kosten van niet-gebruikte opvang worden vergoed, ook als je een inkomensafhankelijke maandelijkse bijdrage betaalt. De overheid heeft toegezegd dat de kosten voor de opvang tijdens de sluiting worden vergoed, maar het is dit moment nog niet duidelijk op welke manier deze kosten aan je terugbetaald worden. Dit kan per gemeente verschillen. Zodra hier meer over bekend is, brengen we je daarvan op de hoogte.

Deze informatie kun je ook nalezen op de pagina van de Rijksoverheid met veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang.

Terug naar boven

Noodopvang - Ik ben geen klant bij Kibeo

Ben jij of je partner werkzaam in een cruciale of een daaraan ondersteunde beroepsgroep? Dan kan je voor de opvang van je kinderen gebruik maken van noodopvang bij Kibeo of bij school. Ook als je voor de uitbraak van het coronavirus geen opvangovereenkomst met Kibeo had, staan we voor je klaar. Dit geldt ook voor de periode na 11 mei.

We leggen je graag uit hoe dit werkt.

Opvang voor kinderen van 0 t/m 3 jaar
Is je kind tussen de 0 en 3 jaar oud, dan kan zij of hij terecht bij één van onze dagopvangvestigingen. De meeste van onze vestigingen zijn geopend, vanaf 11 mei zijn alle vestigingen terug open. Aan deze noodopvang zitten geen kosten verbonden. We vragen je wel om je kindje in te schrijven bij ons, zodat we weten wat de eventuele bijzonderheden van je kindje zijn en de beste zorg kunnen bieden. Jij kunt dan aan het werk, terwijl je weet dat wij goed voor je kindje zorgen.

Voor de inschrijving kun je het inschrijfformulier gebruiken, kies je voor dagopvang en dan het product noodopvang.

Opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar – onder schooltijd
Is je kind tussen 4 en 12 jaar oud, dan kan zij of hij terecht op de eigen school. Onze pedagogisch medewerkers helpen tijdens schooltijd de leerkrachten bij deze opvang. Per locatie wordt er gekeken waar deze opvang plaatsvindt. Dat kan zowel op school als de BSO van Kibeo zijn.

Opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar – voor of na schooltijd
Heb je voor of na schooltijd opvang nodig, dan is dit mogelijk op één van onze buitenschoolse opvangvestigingen. Je kind kan dan terecht bij de vestiging die aan je eigen basisschool gekoppeld is of een vestiging in de buurt. De meeste BSO vestigingen zijn na schooltijd geopend. Er zitten geen kosten aan deze opvang verbonden. We vragen je wel om je kind bij ons in te schrijven. Zo zijn we op de hoogte van eventuele bijzonderheden en weten we wanneer we je kind kunnen verwachten. Op die manier kunnen we de opvang voor je kind zo fijn en leuk mogelijk maken.

Voor de inschrijving kun je het inschrijfformulier gebruiken, kies voor buitenschoolse opvang en dan het product noodopvang.

Opvang buiten reguliere openingstijden, zoals in weekend, ’s avonds, ’s nachts en feestdagen
Heb je opvang nodig buiten de reguliere openingstijden, zoals ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen? Dan is dit mogelijk. Dit geldt ook voor onze organisatiegebonden sluitingsdag 4 mei.

In bijna elke gemeente binnen ons werkgebied is een centraal gelegen vestiging geopend voor 24-uursopvang.

 • Kibeo Achterdorp Dirksland
 • Kibeo Elvis Presleylaan Goes
 • Kibeo Emil Sandströmweg Zierikzee
 • Kibeo Hovenierstraat Colijnsplaat
 • IKC De Horizon Rilland
 • Kibeo ’t Saamdeel Kapelle
 • Kibeo Kraaiendijk Heinkenszand
 • Kibeo De Neerhof Zevenbergen
 • Kibeo De Grienden Lage Zwaluwe
 • Kindcentrum de Klimroos Roosendaal

In Barendrecht kun je voor 24-uursopvang terecht bij Hadassa kinderopvang
In de Hoeksche Waard kun je voor 24-uursopvang terecht bij Kiddie Care of het Gastouderbureau van De Hoekse School Kinderopvang

Inschrijven
Heb je opvang nodig, dan kan je, ook na sluitingstijd en in het weekend, 0113 760 250 bellen. We staan voor je klaar.

Wat zijn de kosten van noodopvang?
Er zijn geen kosten verbonden aan de noodopvang.

Wanneer kan ik geen gebruik maken van de noodopvang
Heeft je kind klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan vragen we je kind thuis te houden. Als je kind 24 uur klachtenvrij is, dan mag hij of zij meespelen op de opvang.

Schrijf je hier in voor noodopvang

Terug naar boven

Noodopvang - ik ben al klant bij Kibeo

De overheid heeft aangegeven dat kinderopvang en onderwijs in principe gesloten zijn t/m 10 mei. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor kinderen van 0-12 jaar van ouders die werkzaam zijn binnen cruciale beroepsgroepen zoals zorg, politie en brandweer. Ook ouders die anders geen opvang bij Kibeo hebben, kunnen hier gebruik van maken.

Dagopvang 0 t/m 3 jaar
De meeste van onze dagopvangvestigingen zijn geopend. Werken jij en/of je partner binnen cruciale beroepsgroepen, dan kan je kindje op je eigen vertrouwde vestiging terecht. We doen ons best om zo veel mogelijk de vertrouwde, vaste pedagogisch medewerkers op de vestiging van je kind in te zetten, maar houd er rekening mee dat dit niet in alle gevallen lukt.

Opvang 4 t/m 12 jaar – onder schooltijd
In principe zijn ook de scholen gesloten, hiervoor wordt ook de uitzondering gemaakt voor kinderen van ouders die werkzaam zijn binnen cruciale beroepsgroepen. Deze kinderen kunnen terecht op hun eigen school. Onze pedagogisch medewerkers helpen tijdens schooltijd de leerkrachten bij deze opvang. Per locatie wordt er gekeken waar deze opvang plaatsvindt. Dat kan zowel op school als de BSO zijn. We vragen hiervoor enige flexibiliteit van je als ouder.

Opvang 4 t/m 12 jaar – voor of na schooltijd
Het kan zo zijn, dat je na schooltijd ook opvang nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je nu extra moet werken in de zorg. Dit is mogelijk. Voor dezelfde beroepsgroepen is het mogelijk om na schooltijd naar de BSO te komen. Dit geldt voor alle kinderen, ook als ze normaal niet naar de BSO van Kibeo komen. Je kind kan dan terecht bij de opvangvestiging die aan je eigen basisschool gekoppeld is of een BSO die in de buurt van school ligt.

Opvang buiten reguliere openingstijden, zoals in weekend, ’s avonds, ’s nachts en feestdagen
Heb je opvang nodig buiten de reguliere openingstijden, zoals ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen? Dan is dit mogelijk. In bijna elke gemeente binnen ons werkgebied is een centraal gelegen vestiging geopend voor 24-uursopvang.

 • Kibeo Achterdorp Dirksland
 • Kibeo Elvis Presleylaan Goes
 • Kibeo Emil Sandströmweg Zierikzee
 • Kibeo Hovenierstraat Colijnsplaat
 • IKC De Horizon Rilland
 • Kibeo ’t Saamdeel Kapelle
 • Kibeo Kraaiendijk Heinkenszand
 • Kibeo De Neerhof Zevenbergen
 • Kibeo De Grienden Lage Zwaluwe
 • Kindcentrum de Klimroos Roosendaal

In Barendrecht kun je voor 24-uursopvang terecht bij Hadassa kinderopvang
In de Hoeksche Waard kun je voor 24-uursopvang terecht bij Kiddie Care of het Gastouderbureau van De Hoekse School Kinderopvang

Aanmelden voor noodopvang binnen reguliere openingstijden
Heb je noodopvang nodig tijdens de reguliere openingstijden? Dan kan dit zoals je gewend bent via de vestiging van je kind. Deze opvang is ook mogelijk op dagen waar je voorheen wellicht geen (vaste) opvang had.

Aanmelden voor opvang buiten reguliere openingstijden
Voor 24-uursopvang buiten de reguliere openingstijden meld je je kind aan bij de afdeling Klantrelatie. Dit kan tijdens kantooruren door een mail te sturen met de opvangdagen- en tijden en de opvanglocatie naar klantrelatie@kibeo.nl. Buiten de openingstijden van het centraal kantoor, dus in de avonduren, in het weekend of tijdens feestdagen, kun je je kind telefonisch aanmelden via 0113 760 250, je wordt dan doorgeschakeld naar een medewerker van de afdeling Klantrelatie.

Wanneer kan ik geen gebruik maken van de noodopvang?
Heeft je kind klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan vragen we je kind thuis te houden. Als je kind 24 uur klachtenvrij is, dan mag hij of zij weer meespelen op de opvang.

Ben ik werkzaam in een cruciaal beroep?
In eerste instantie heeft de Rijksoverheid aangegeven dat beide ouders werkzaam dienen te zijn in deze beroepen om aanspraak te maken op noodopvang. Dit is versoepeld naar één ouder. Daarnaast zijn er in de loop van de tijd meer beroepen aan deze lijst toegevoegd. De kans is daardoor aanwezig dat je gebruik kan maken van deze opvang zonder dat je dit weet.

Lukt het je niet om de opvang thuis te regelen, dan kun je voor opvang terecht bij ons of school. Bekijk hier de volledige lijst van cruciale beroepsgroepen.

Ons uitgangspunt is dat we ouders in vitale functies zo goed mogelijk ondersteunen het werk te kunnen blijven doen.

Wat zijn de kosten van noodopvang?
Er zijn geen kosten verbonden aan de noodopvang, dit geldt zowel voor noodopvang bij dagopvang als BSO.

Gaat de BSO een hele dag open nu de school gesloten is vanwege het coronavirus?
Onder schooltijd worden schoolkinderen van ouders waarvan één werkzaam is binnen cruciale beroepsgroepen opgevangen door de school. Onderwijs en opvang werken hiervoor samen. Per vestiging of school wordt gekeken waar de opvang plaatsvindt. De opvang is kosteloos.

Heb je na schooltijd opvang nodig, dan kan je kind terecht bij de opvangvestiging die aan de eigen basisschool gekoppeld is of een BSO die in de buurt van school ligt.

Terug naar boven

Kan ik een rondleiding op een vestiging aanvragen?

We verwelkomen je graag voor een rondleiding op de vestiging van je keuze. Vanwege het coronavirus zijn wij genoodzaakt extra (hygiëne)maatregelen in acht te nemen voor het geven van rondleidingen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren voor jou, de kinderen en voor onze medewerkers. We vragen hiervoor je begrip.

 • De vestiging kan tijdens een rondleiding door maximaal één ouder bezocht worden.
 • We plannen rondleidingen in op rustige momenten wanneer er geen andere ouders binnen zijn.
 • Tijdens de rondleiding kunnen de groepsruimtes niet betreden worden. We kunnen je er uiteraard wel veel over vertellen.
 • Bij binnenkomst vragen we je de handen te desinfecteren.
 • We schudden geen handen.
 • We houden tijdens de gehele rondleiding 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Heb je last van klachten zoals verkoudheid, niesen, hoesten, benauwdheid of koorts, dan kunnen wij geen rondleiding aanbieden.

Vraag een rondleiding aan

Terug naar boven

Wat is het coronavirus?

In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw soort griepvirus, het coronavirus. Patiënten hebben longklachten, zijn kortademig en hebben koorts. In geval van een uitbraak bij Kibeo, volgen we de richtlijnen en voorschriften van de GGD en het RIVM. Het cluster Kwaliteit & Veiligheid van Kibeo heeft contact met GGD.

Mijn vraag staat er niet bij

Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Kibeo handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250.

Terug naar boven