Op zondag 15 maart werd bekendgemaakt dat het onderwijs en de kinderopvangorganisaties vanaf 16 maart tot en met 6 april sluiten, als maatregel tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Op deze pagina vind je vraag en antwoord over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en wat dit inhoudt voor opvang bij Kibeo. We volgen adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Pagina laatst bijgewerkt op 27 maart 2020.

Meer informatie over het coronavirus
Website van het RIVM:

Website van de Rijksoverheid:

Click here to read the information about the coronavirus in English

Ik heb geen overeenkomst met Kibeo, ik heb wel opvang nodig, kan dat?

Ben jij of je partner werkzaam in een cruciale of een daaraan ondersteunde beroepsgroep? Dan kan je voor de opvang van je kinderen gebruik maken van noodopvang bij Kibeo of bij school. Ook als je voor de uitbraak van het coronavirus geen opvangovereenkomst met Kibeo had, staan we voor je klaar.

We leggen je graag uit hoe dit werkt.

Opvang voor kinderen van 0 t/m 3 jaar
Is je kind tussen de 0 en 3 jaar oud, dan kan zij of hij terecht bij één van onze dagopvangvestigingen. De meeste van onze vestigingen zijn geopend. Aan deze noodopvang zitten geen kosten verbonden. We vragen je wel om je kindje in te schrijven bij ons, zodat we weten wat de eventuele bijzonderheden van je kindje zijn en de beste zorg kunnen bieden. Jij kunt dan aan het werk, terwijl je weet dat wij goed voor je kindje zorgen.

Voor de inschrijving kun je het inschrijfformulier gebruiken, kies je voor dagopvang en dan het product noodopvang.

Opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar – onder schooltijd
Is je kind tussen 4 en 12 jaar oud, dan kan zij of hij terecht op de eigen school. Onze pedagogisch medewerkers helpen tijdens schooltijd de leerkrachten bij deze opvang. Per locatie wordt er gekeken waar deze opvang plaatsvindt. Dat kan zowel op school als de BSO van Kibeo zijn.

Opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar – voor of na schooltijd
Heb je voor of na schooltijd opvang nodig, dan is dit mogelijk op één van onze buitenschoolse opvangvestigingen. Je kind kan dan terecht bij de vestiging die aan je eigen basisschool gekoppeld is of een vestiging in de buurt. De meeste BSO vestigingen zijn na schooltijd geopend. Er zitten geen kosten aan deze opvang verbonden. We vragen je wel om je kind bij ons in te schrijven. Zo zijn we op de hoogte van eventuele bijzonderheden en weten we wanneer we je kind kunnen verwachten. Op die manier kunnen we de opvang voor je kind zo fijn en leuk mogelijk maken.

Voor de inschrijving kun je het inschrijfformulier gebruiken, kies voor buitenschoolse opvang en dan het product noodopvang.

Wat zijn de kosten van noodopvang?
Er zijn geen kosten verbonden aan de noodopvang.

Wanneer kan ik geen gebruik maken van de noodopvang
Heeft je kind klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan vragen we je kind thuis te houden. Als je kind 24 uur klachtenvrij is, dan mag hij of zij meespelen op de opvang.

Terug naar boven

Gebruikmaken van noodopvang, hoe werkt dat?

De overheid heeft aangegeven dat kinderopvang en onderwijs in principe gesloten zijn. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor kinderen van 0-12 jaar van ouders die werkzaam zijn binnen cruciale beroepsgroepen zoals zorg, politie en brandweer. Ook ouders die anders geen opvang bij Kibeo hebben, kunnen hier gebruik van maken.

Dagopvang 0 t/m 3 jaar
De meeste van onze dagopvangvestigingen zijn geopend. Werken jij en/of je partner binnen cruciale beroepsgroepen, dan kan je kindje op je eigen vertrouwde vestiging terecht. We doen ons best om zo veel mogelijk de vertrouwde, vaste pedagogisch medewerkers op de vestiging van je kind in te zetten, maar houd er rekening mee dat dit niet in alle gevallen lukt.

Opvang 4 t/m 12 jaar – onder schooltijd
In principe zijn ook de scholen gesloten, hiervoor wordt ook de uitzondering gemaakt voor kinderen van ouders die werkzaam zijn binnen cruciale beroepsgroepen. Deze kinderen kunnen terecht op hun eigen school. Onze pedagogisch medewerkers helpen tijdens schooltijd de leerkrachten bij deze opvang. Per locatie wordt er gekeken waar deze opvang plaatsvindt. Dat kan zowel op school als de BSO zijn. We vragen hiervoor enige flexibiliteit van je als ouder.

Opvang 4 t/m 12 jaar – voor of na schooltijd
Het kan zo zijn, dat je na schooltijd ook opvang nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je nu extra moet werken in de zorg. Dit is mogelijk. Voor dezelfde beroepsgroepen is het mogelijk om na schooltijd naar de BSO te komen. Dit geldt voor alle kinderen, ook als ze normaal niet naar de BSO van Kibeo komen. Je kind kan dan terecht bij de opvangvestiging die aan je eigen basisschool gekoppeld is of een BSO die in de buurt van school ligt.

Wanneer kan ik geen gebruik maken van de noodopvang
Heeft je kind klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan vragen we je kind thuis te houden. Als je kind 24 uur klachtenvrij is, dan mag hij of zij weer meespelen op de opvang.

Ben ik werkzaam in een cruciaal beroep?
In eerste instantie heeft de Rijksoverheid aangegeven dat beide ouders werkzaam dienen te zijn in deze beroepen om aanspraak te maken op noodopvang. Dit is versoepeld naar één ouder. Daarnaast zijn er in de loop van de tijd meer beroepen aan deze lijst toegevoegd. De kans is daardoor aanwezig dat je gebruik kan maken van deze opvang zonder dat je dit weet.

Lukt het je niet om de opvang thuis te regelen, dan kun je voor opvang terecht bij ons of school. Bekijk hier de volledige lijst van cruciale beroepsgroepen.

Ons uitgangspunt is dat we ouders in vitale functies zo goed mogelijk ondersteunen het werk te kunnen blijven doen.

Wat zijn de kosten van noodopvang?
Er zijn geen kosten verbonden aan de noodopvang, dit geldt zowel voor noodopvang bij dagopvang als BSO.

Gaat de BSO een hele dag open nu de school gesloten is vanwege het coronavirus?
Onder schooltijd worden schoolkinderen van ouders waarvan één werkzaam is binnen cruciale beroepsgroepen opgevangen door de school. Onderwijs en opvang werken hiervoor samen. Per vestiging of school wordt gekeken waar de opvang plaatsvindt. De opvang is kosteloos.

Heb je na schooltijd opvang nodig, dan kan je kind terecht bij de opvangvestiging die aan de eigen basisschool gekoppeld is of een BSO die in de buurt van school ligt.

Terug naar boven

Informatie over de kosten

Mijn kind kan niet naar de opvang, maar ik moet wel blijven betalen?
We kunnen ons goed voorstellen dat het onrechtvaardig voelt om te betalen voor opvang die je momenteel niet af kunt neemt. Vanuit de overheid is de beslissing genomen dat alle kinderopvangorganisaties gesloten worden in verband met het tegengaan van het coronavirus in Nederland. Hierdoor kunnen slechts enkele ouders gebruikmaken van kinderopvang. Doordat deze maatregel niet vanuit Kibeo is genomen en alle kinderopvangorganisaties in Nederland hiermee te maken hebben, heeft de overheid toegezegd om ouders het geld terug te betalen van opvang die zij betaald hebben, maar niet gebruikt doordat de opvang gesloten is. Het gaat in de eerste instantie om de periode van 16 maart t/m 6 april. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid met enkele weken verlengd worden.

Je ontvangt het betaalde bedrag terug
De overheid neemt extra maatregelen om je tegemoet te komen voor de eigen bijdrage die je betaalt, dat is het deel van de opvangkosten dat niet gedekt wordt door de toeslag. Wanneer je je factuur niet betaalt, heb je hier geen recht op. Je krijgt namelijk het betaalde geld terugbetaald. Hoe dit administratief geregeld gaat worden, is nu nog niet bekend.

Je blijft kinderopvangtoeslag ontvangen
Je kinderopvangtoeslag wordt door de Belastingdienst doorbetaald. Wanneer je besluit je factuur niet te betalen of om de incasso terug te vragen (storneren), dan is de kans groot dat je teveel kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt, die je vervolgens zal moeten terugbetalen.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag, hoe zit het met mijn kosten?
Ontvang je geen kinderopvangtoeslag, maar betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage? Dan word je hierover geïnformeerd zodra er meer bekend is. We vragen je wel om alsnog de factuur te voldoen.

Deze informatie kun je ook nalezen op de pagina van de Rijksoverheid met veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang.

Terug naar boven

Informatie over (voorzorgs-)maatregelen

Wat doen jullie in geval van een uitbraak?
In geval van een uitbraak volgen we de richtlijnen en voorschriften van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM.

Hoe zit het met de vakanties van de medewerkers?
We vragen onze medewerkers niet af te reizen naar landen en gebieden die het Ministerie van Buitenlandse Zaken kenmerkt als ‘niet reizen’ en ‘alleen noodzakelijke reizen’. Wanneer ze dit wel doen, wordt ze gevraagd dit te melden.

Wanneer een medewerker of gezinslid recent in een gebied is geweest dat het RIVM als risicogebied aanmerkt, dan blijft deze collega thuis werken. Dit geldt uit voorzorg, ook als zij geen klachten hebben.

Welke maatregelen nemen we?
In de kinderopvang willen we verdere verspreiding van virussen voorkomen. Daarom passen we, nog meer dan normaal, goede hygiënemaatregelen toe en leren wij de kinderen deze gewoonten aan.

  • We informeren regelmatig alle medewerkers op de vestigingen en het Centraal Kantoor over belangrijke maatregelen rondom hygiëne en gezondheid.
  • We wassen regelmatig onze handen met water en zeep. In ieder geval na een toiletbezoek, na het buitenspelen en voor het eten.
  • We drogen onze handen met wegwerphanddoekjes.
  • We hoesten en niezen in de binnenkant van onze elleboog of in een papieren zakdoek. De papieren zakdoeken gooien we na gebruik weg. Deze gewoonte leren we ook bij kinderen aan.
  • We zorgen voor een goed binnenklimaat: we ventileren en luchten de leef- en slaapruimten.
  • We schudden geen handen meer.

Er zijn bij Kibeo diverse beleidsstukken en werkinstructies die te maken hebben met hygiëne en gezondheid op onze vestigingen. We brengen deze nu nog eens onder de aandacht van onze collega’s.

Terug naar boven

Wat is het coronavirus?

In de regio Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw soort griepvirus, het coronavirus. Patiënten hebben longklachten, zijn kortademig en hebben koorts. In geval van een uitbraak bij Kibeo, volgen we de richtlijnen en voorschriften van de GGD en het RIVM. Het cluster Kwaliteit & Veiligheid van Kibeo heeft contact met GGD.

Mijn vraag staat er niet bij

Gaat je vraag over het coronavirus in het algemeen, kijk dan op de website van het RIVM of bel naar het informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Gaat je vraag over hoe Kibeo handelt met betrekking tot het coronavirus, dan kun je altijd contact opnemen met de afdeling Klantrelatie via klantrelatie@kibeo.nl of 0113 760 250.

Terug naar boven