GGD-inspecties en risicoprofielen

Vandaag verscheen er een item op Omroep Zeeland over de inspecties van de GGD en de risicoprofielen die zij opstellen. Hoe zit dit precies?

Bekijk de inspectierapporten
Jaarlijks gaat de GGD langs bij alle kinderopvanglocaties. De GGD controleert dan in opdracht van de gemeente of vestigingen aan de gestelde eisen voldoen. Ze kijken onder meer naar personeel, groepsgrootte, de inrichting van de accommodatie, pedagogische kwaliteit, ouderinspraak en het klachtenbeleid. Over iedere inspectie verschijnt een rapport. Dit rapport is openbaar en vind je terug op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Groen, geel, oranje, rood
Naar aanleiding van het rapport geeft de GGD alle kinderopvanglocaties een kleur. Dit is geen oordeel, maar bedoeld als monitor om binnen de GGD aan te geven welke locatie men binnenkort wel of niet weer bezoekt. Als een locatie een rood of oranje profiel krijgt, komt de GGD vaker langs om te controleren. Het profiel zegt niets over de kwaliteit van de opvang of hoe kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de vestiging van je kind, dan kun je het inspectierapport van je vestiging opzoeken op de vestigingspagina of op lrkp.nl. Je kan ook altijd contact opnemen met je Unitmanager.

de_DE