Ouderbijdrage

Zorg dat je niet te veel betaalt, overleg een Inkomensverklaring
Je peuter speelt bij onze opvang. Je betaalt hiervoor een maandelijkse ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op je inkomen. In de (ingekorte) tabel zie je wat je maandelijkse ouderbijdrage wordt.
Klik hier voor de volledige toeslagentabel.
Is je inkomen bij ons niet bekend, dan val je automatisch in het hoogste tarief voor de ouderbijdrage. Zorg dat je niet te veel betaalt, mail een ingevulde Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) naar klantrelatie@kibeo.nl.

In sommige gevallen, biedt de gemeente Drimmelen extra ondersteuning aan:

1. Bijzondere bijstand
2. Individuele inkomenstoeslag

Voorwaarden hiervoor zijn:

1. Minimum inkomen en vermogen
2. Langdurig een laag inkomen (5 jaar of meer) en weinig vermogen

 

 

 

 

 


 

Indicatie van de gemeente?Puk

Heb je het advies van de JGZ je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Drimmelen mogelijk om een 1 of 2 extra dagdelen gratis te komen.

De JGZ stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Voorwaarden:
– Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de gemeente + ouderverklaring
– Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen naar de opvang (samen 8 uur)
– Je peuter is 2,5 jaar