Een vast dagritme geeft houvast, duidelijkheid en een vertrouwd gevoel voor je kind. Dankzij een vast dagritme weet je kind wat hij of zij kan verwachten. Het zorgt voor een herkenbaar patroon voor je kind. Je creëert er structuur en veiligheid mee, precies wat je kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Maar wat is een goed dagritme? En hoe zorg je voor structuur in het dagritme?

Invulling van het dagritme
Een goed dagritme is aangepast op de behoeften van je kind en bestaat uit een afwisseling van onderdelen die je kind nodig heeft voor de fysieke en mentale gezondheid en de ontwikkeling. Belangrijke onderdelen hierin zijn: persoonlijke aandacht, verzorging en activiteiten die het leren van nieuwe dingen en uitdaging stimuleren, zoals het doen van kleine spelletjes of het zingen van liedjes voor het vergroten van de woordenschat. Daarnaast is regelmaat belangrijk. Bijvoorbeeld door vaste tijdstippen aan te houden voor wakker worden, eten, activiteiten doen en slapen. Een dagritme betekent niet dat elke dag er hetzelfde uitziet. Binnen de dagindeling kan volop gevarieerd worden en er is ruimte voor creativiteit. De eetmomenten hoeven niet altijd aan de keukentafel plaats te vinden. Pak bij mooi weer eens een kleed en eet samen met je kind buiten op het gras jullie boterhammen op. En natuurlijk kunnen activiteiten die gepland staan eens wat afwijken, omdat er bijvoorbeeld iets ‘bijzonders’ langskomt zoals de vuilniswagen of een mooie vogel die in de tuin komt kijken.

Het dagritme in beeld
Het gevisualiseerd weergeven van de dagelijkse activiteiten binnen het dagritme zorgt voor houvast en duidelijkheid voor je kind. Een hulpmiddel dat we op de opvang gebruiken om de dag helder in beeld te brengen, is het gebruik van dagritmekaarten. Op deze dagritmekaarten staan de activiteiten die we die dag gaan ondernemen afgebeeld met tekeningen, zoals de breng- en ophaalmomenten, kringmomenten, fruit- drink- of lunchmomenten en de speel- en ontwikkelactiviteiten. De dagritmekaarten hangen in chronologische volgorde zichtbaar voor je kind op de groep. De pedagogisch medewerker neemt de dagritmekaarten iedere dag aan het begin van de dag door met de kinderen in de kring en bespreekt hierbij ook ‘Welke kinderen zijn er vandaag?’, ‘Wat gaan we vandaag doen?’, ‘Welke activiteiten gaan we ondernemen?’ en ‘Wie doet wat?’.

Breng ook thuis het dagritme in beeld
Structuur, duidelijkheid, overzicht en regelmaat is voor ieder kind belangrijk. Voor je kind kan het fijn zijn om naast de opvang ook thuis een duidelijke structuur in de dag te hebben. Het ene kind heeft net iets meer behoefte aan overzicht dan het andere. Je merkt dit doordat de gedachten van je kind afdwalen, je kind zich verveelt of heftig reageert op iets waar hij of zij niet op voorbereid is. Neem aan het begin van de dag de tijd om samen met je kind de dag door te nemen. Maak bijvoorbeeld per dag een planning met simpele tekeningetjes en hang deze planning op. Hierop kunnen de vaste eet-, drink- en slaapmomenten staan, gecombineerd met activiteiten die per dag variëren, zoals naar de opvang of school gaan, hobby’s of sporten, speelafspraken bij vriendjes of vriendinnetjes, een bezoekje aan familie of het lezen van boekjes. Op deze manier is het voor je kind ook duidelijk wat er vóór en ná een dag spelen op de opvang of in het weekend op het programma staat. De kans is groot dat de teleurstelling dan minder groot is als je kind bijvoorbeeld niet bij een vriendje of vriendinnetje kan gaan spelen, omdat de zwemles gepland staat.

Door: Cynthia Huyssen, Pedagogisch beleidsmedewerker bij Kibeo