Optez-vous pour une allocation de garde d'enfants sur 10 mois ou sur 12 mois?

Kibeo factureert de kosten voor BSO over 10 maanden in plaats van 12 maanden. Dit betekent dat je in de maanden juni en juli geen factuur ontvangt over opvang in juli en augustus. Je hebt de mogelijkheid om je kinderopvangtoeslag hierop aan te laten sluiten.

Vous avez 2 options:
  • je toeslag over 10 maanden ontvangen
  • je toeslag over 12 maanden ontvangen

Nous expliquerons brièvement ces options ici.

Faites attention! De keuze die je maakt heeft gevolgen voor de maandelijkse opvanguren die je doorgeeft aan de Belastingdienst. Hierop wordt je toeslag gebaseerd. Bij 10 maanden liggen die opvanguren die je doorgeeft hoger dan bij 12 maanden. Op je overeenkomst of op de factuur van januari, zie je hoeveel opvanguren je bij 10 maanden doorgeeft. Voor de opvanguren bij toeslag over 12 maanden, vermenigvuldig je de uren op je overeenkomst of je factuur met 10 en deelt dit aantal vervolgens door 12.

Exemple de calcul

In onderstaand rekenvoorbeeld zie je de opbouw van de facturatie bij Kibeo en het verschil in de uitkering van de toeslag bij 10 en 12 maanden. Zoals je ziet blijven de uren en toeslag op jaarbasis gelijk.
Le tableau n'est-il pas lisible, cliquez ici.

Option 1: votre allocation de garde d'enfants est versée sur 10 mois, vous arrêtez votre allocation pendant les mois d'été

Vous pouvez choisir de verser votre allocation de garde d'enfants sur 10 mois au lieu de 12 mois. Les heures de garde par mois que vous soumettez et donc votre allocation mensuelle sont toutes deux plus élevées. Pour les mois de juin et juillet, vous ne recevrez pas de facture de Kibeo et vous arrêterez l'allocation de garde pendant ces mois.
Sur une base annuelle, votre allocation de garde et les frais de garde restent les mêmes, ils ne sont répartis que sur 10 mois. Tenez compte du nombre maximum d'heures de garde pour lequel vous recevrez un supplément.

Plan étape par étape pour demander une allocation de garde d'enfants pendant 10 mois

Je kiest ervoor om je kinderopvangtoeslag over 10 maanden uit te laten betalen. Je vraagt dan kinderopvangtoeslag aan van 1 januari t/m 30 juni. En je laat de toeslag opnieuw ingaan vanaf 1 september. Ook als je in het voorgaande jaar al toeslag hebt ontvangen moet je je toeslag aanpassen. Dit omdat de tarieven jaarlijks wijzigen. Je wijzigt je kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari en zet je toeslag per 30 juni stop. Vervolgens laat je de toeslag opnieuw ingaan vanaf 1 september.

Je kinderopvangtoeslag wijzig je hier.

Option 2: votre allocation de garde d'enfants est versée sur 12 mois, vous calculez vous-même le nombre correct d'heures de garde par mois

Je kunt er ook voor kiezen je kinderopvangtoeslag te laten uitbetalen over 12 maanden. Op jaarbasis blijven je kinderopvangtoeslag en de kosten voor je opvang gelijk, alleen worden de uren voor je opvang verdeeld over 10 maanden en je toeslag over 12 maanden. Dit betekent dat je nettokosten in die 10 maanden hoger liggen. In juni en juli ontvang je geen factuur, maar wel toeslag. Ook als je het voorgaande jaar al toeslag hebt ontvangen dien je per 1 januari een wijziging door te geven aan de Belastingdienst, de uurtarieven wijzigen namelijk jaarlijks.

Plan étape par étape pour demander une allocation de garde d'enfants pendant 12 mois

Heb je dit jaar voor het eerst opvang, vraag dan zo snel mogelijk (maar in ieder geval binnen 3 maanden na de start van je opvang)  je toeslag aan via toeslagen.nl. Vous devez déclarer un nombre moyen d'heures de garde d'enfants par mois aux autorités fiscales. Sur votre accord, vous verrez les heures mensuelles de soins étalées sur 10 mois. Si vous optez pour un supplément sur 12 mois, multipliez les heures de garde sur votre accord par 10 puis divisez par 12.

fr_FR