Klik hier om je zoon of dochter in te schrijven voor tussenschoolse opvang op CBS De Smitshoek of CBS De Vrijenburg in Barendrecht