Kibeo vindt dat de discussie over vaccinatie een maatschappelijke discussie is, waarbij het besluit hierover bij de overheid hoort te liggen en niet bij individuele kinderopvangorganisaties.

Het maatschappelijk doel van Kibeo is juist het bereiken van zo veel mogelijk kinderen in haar wijdverspreide werkgebied om ze zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling.

De veiligheid van de kinderen waarvoor we zorgen is heel erg belangrijk. Om die reden inventariseren we bij de inschrijving of kinderen gevaccineerd zijn. Op die manier kunnen we de GGD zo goed mogelijk van informatie voorzien als er zich iets voordoet en hierop gerichte maatregelen nemen, die de GGD adviseert.

Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen of we het beleid wijzigen. We wachten de reactie van de RIVM af en op basis van deze informatie gaan we ons beraden.

nl_NL