Kindcentra OBO en Kibeo gaan samenwerking aan

Vanaf 1 januari 2020 gaan Kindcentra OBO en kinderopvang Kibeo een samenwerking aan, waarbij Kibeo de opvang gaat verzorgen voor drie locaties van Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant.

Sinds de zomervakantie 2019 verzorgt KindCentra OBO zelf kinderopvang op drie locaties. Het aanbieden van kinderopvang is een complexe taak, onder andere door de wet- en regelgeving die bij kinderopvang komt kijken. Ondanks alle inzet en enthousiasme blijkt dat de expertise en focus ligt op het aanbieden van onderwijs. “Daarom hebben we gezocht naar een betrouwbare en kundige samenwerkingspartner die de opvang bij  OBO kan verzorgen. Deze samenwerkingspartner hebben we gevonden in kinderopvangorganisatie Kibeo.”, zegt Ad Goossens, directeur Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant.

Wat verandert er voor de ouders
Kinderen en ouders houden hun vertrouwde plekje. Ook de pedagogisch medewerkers die de ouders kennen blijven en de naam KindCentra OBO blijft, omdat Kibeo aansluit bij de pedagogisch didactische visie die KindCentra OBO heeft ontwikkeld. Voor kinderen blijft de overgang van school naar opvang op deze manier zo laagdrempelig mogelijk. Wel worden vanaf 2020 de mogelijkheden en tarieven van Kibeo aangeboden. Ouders worden door middel van ouderavonden ingelicht.

“We vinden het belangrijk om te zorgen voor stabiliteit voor de kinderen en dat ze hun vertrouwde pedagogisch medewerker blijven zien. We zien het als een kans voor de toekomst om OBO te ondersteunen bij het verder vormgeven van de OBO KindCentra, zodat jonge kinderen in een vertrouwde omgeving fijn kunnen opgroeien”, aldus Elly Brand, bestuurder Kibeo.

Over OBO
Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant verzorgt onderwijs op zestien openbare basisscholen in 5 gemeenten in Brabant. OBO heeft als visie dat de scholen, ongeacht de variatie in onderwijsconcepten, midden in de samenleving staan. Ze hebben oog voor de belangen van betrokken partijen en werken vanuit samenspraak met ouders, welzijns- en zorginstellingen.

nl_NL