Welkom bij Kindcentra OBO

Vanaf 1 januari 2020 gaan Kindcentra OBO en kinderopvang Kibeo een samenwerking aan, waarbij Kibeo de opvang gaat verzorgen voor drie locaties van Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant.

Kinderen en ouders houden hun vertrouwde plekje. Ook de pedagogisch medewerkers die de ouders kennen blijven en de naam KindCentra OBO blijft. Voor kinderen blijft de overgang van school naar opvang op deze manier zo laagdrempelig mogelijk. Wel worden vanaf 2020 de mogelijkheden en tarieven van Kibeo aangeboden.

De samenwerking geldt voor OBS de Klimroos in Roosendaal, de Rietgoor in Roosendaal en De Baayaert in Wouw.

Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant verzorgt onderwijs op zestien openbare basisscholen in 5 gemeenten in Brabant. OBO heeft als visie dat de scholen, ongeacht de variatie in onderwijsconcepten, midden in de samenleving staan. Ze hebben oog voor de belangen van betrokken partijen en werken vanuit samenspraak met ouders, welzijns- en zorginstellingen.

nl_NL