De overheid vindt dat alle kinderen recht hebben op goede kinderopvang. Het is daarbij belangrijk dat kinderopvang betaalbaar en toegankelijk is voor alle ouders. Daarom investeert de overheid in 2018 meer in kinderopvang. Het maximumbedrag waarover je in 2018 kinderopvangtoeslag ontvangt, is door de Belastingdienst voor dagopvang met 3.8% verhoogd naar € 7,45 en voor buitenschoolse opvang met 3.9% verhoogd naar € 6,95. De nettokosten voor opvang blijven voor veel ouders hierdoor in 2018 gelijk aan de nettokosten in 2017.

Wijzigingen door wet IKK
De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) treedt per 1 januari 2018 in werking. Met de Wet IKK worden er meer eisen gesteld aan de kwaliteit van de opvang, deze gelden ook voor Kibeo. Zo is er nog meer aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, worden er hogere opleidingseisen aan de pedagogisch medewerkers gesteld en krijgen alle kinderen een mentor. Natuurlijk zijn we hier erg blij mee, want kinderen verdienen het allerbeste! Dankzij deze nieuwe eisen, verbeteren wij de kwaliteit van onze opvang nog meer.

Omdat de regering weet dat kinderopvangorganisaties voor de voorbereiding en invoering van de nieuwe kwaliteitseisen meer kosten maken, is de kinderopvangtoeslag meer gestegen dan anders het geval was geweest. Zo blijven de nettokosten voor ouders in de meeste gevallen gelijk en sommige ouders betalen netto in 2018 zelfs minder dan in 2017.

Tarieven in 2018
In overleg met de Cliëntenraad heeft Kibeo het tarief van het opvangpakket ’Altijd zeker’ vrijwel gelijk gehouden aan het maximaal te vergoeden tarief bij de Belastingdienst. Ouders ontvangen dus over vrijwel het gehele bedrag toeslag. Hierdoor zijn de nettokosten van ouders ook in 2018 gemiddeld € 1,43 per uur.

Tegemoetkoming voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
De overheid vindt het erg belangrijk dat alle peuters de kans krijgen om met leeftijdsgenootjes naar de dagopvang te gaan. Zodat je kind, wanneer hij of zij 4 jaar wordt, goed voorbereid is op de basisschool. Daarom wordt er voor 2018 meer subsidie vrijgemaakt.
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag , komen wel in aanmerking voor een maandelijkse ouderbijdrage voor hun peuter. Kibeo maakt met elke gemeente afspraken over de hoogte van deze bijdragen. Voor ouders gaat de ouderbijdrage omlaag. Zij betalen daardoor in 2018 net zoveel als ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen.

Zo blijft opvang bij Kibeo ook in 2018 heel betaalbaar!