Kwaliteit

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Want hoe weet je dat de organisatie waarvoor je kiest kwalitatief in orde is?
Laat je eens rondleiden op een vestiging, bekijk op welke manieren je opvang samenwerkt met het onderwijs of controleer aan welke eisen je opvangorganisatie voldoet. Zo kun je een goed beeld krijgen waar de organisatie van je keuze voor staat. Bij Kibeo zijn we heel open over onze kwaliteit en daar vertellen we graag over.

Alle kinderdagverblijven van Kibeo worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd en gecontroleerd.

In het kort
Algemene voorwaarden - Kinderopvang Kibeo
GGD inspectie

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteitseisen kinderopvang, de GGD voert deze controles uit. Zij letten onder andere op ouderparticipatie, de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en huisvesting. Ook het hebben en uitvoeren van beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid is belangrijk. Al onze vestigingen zijn goedgekeurd door de GGD.

 

Onze pedagogisch medewerkers

Je kindje is letterlijk in veilige, professionele handen. Al onze pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen en hebben allemaal een BHV-diploma.

Veiligheid binnen- en buitenruimtes

Je vindt bij ons alleen gecertificeerde spel- en gebruiksmaterialen. Gebouwen, ruimtes en materialen, ook speeltoestellen, worden regelmatig gekeurd door bevoegde instanties.

Kinderopvang Kibeo
Intern Begeleider Kinderopvang

Bij alle vestigingen van Kibeo kan een Intern Begeleider (IB’er) Kinderopvang worden ingezet. De IB’er Kinderopvang levert een grote bijdrage aan de zorg die Kibeo biedt aan de kinderen.

De IB’er Kinderopvang begeleidt en coördineert de zorg voor kinderen en ondersteunt pedagogisch medewerkers in de begeleiding van kinderen. Daarvoor werkt de IB’er kinderopvang een aantal uur mee op de groep, waardoor de een hechtere band met zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers kan ontstaan.

De IB’er Kinderopvang houdt ook contact met andere (zorg)organisaties zoals de jeugdverpleegkundige of het CJG. Daarnaast zorgt de IB’er Kinderopvang voor de vertaling van Kibeo’s pedagogisch beleid naar de dagelijkse praktijk op de groep. Zo blijft de kennis van het pedagogisch beleid bij de pedagogisch medewerkers up-to-date, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de opvang.

Kinderopvang Sommelsdijk - Kibeo
Kibeo Academie

Wij hebben een eigen intern opleidingsprogramma; De Kibeo Academie. Iedereen die bij ons werkt, volgt jaarlijks een aantal cursussen, waarmee de vakkennis wordt verdiept en aangevuld. Zo waarborgen wij dat de groepsleiding altijd werkt met de laatste inzichten over opvoeding en verzorging van kinderen. Een aantal van deze modules is verplicht vanuit de Wet Kinderopvang, zoals BedrijfsHulpVerlening, Eerste Hulp Bij Kinderen, en Veiligheid en Gezondheid.

Privacy

Om je kind goed op te kunnen vangen, hebben we gegevens nodig; van jou en je kind(eren). Daar gaan wij uiterst zorgvuldig mee om. Hoe wij dat doen is vastgelegd in ons privacyreglement.

Als je eens minder tevreden bent

Kinderopvang Dinteloord - Kibeo

Het kan voorkomen dat je eens minder tevreden bent. Heb je een klacht? Bespreek dit dan eerst met je Vestigingsmanager. Kom je er niet uit, laat je klacht dan aan ons weten via het klachtenformulier. Wij behandelen je klacht volgens het interne klachtreglement.

Kom je er met Kibeo niet uit, dan kan je contact opnemen met de geschillencommissie. In de algemene voorwaarden van de branche staat meer informatie over de externe klachtenprocedure.

Heb je geen klacht, maar een signaal of verbeterpunt? Dit horen we graag. Vul ons verbeterformulier in.

 

nl_NL