Extra regeling naast kinderopvangtoeslag?

De gemeente vindt het heel belangrijk dat je peuter de kans krijgt om zich spelenderwijs te ontwikkelen, daarom komen ze je tegemoet in de kosten voor peuteropvang.

Kies je voor het pakket ‘Past bij jou’, dan krijg je € 0,29 korting op het bruto uurtarief.
Korting geldt enkel bij afname van 40 weken, 2 dagdelen van 4 uur per week.

In sommige gevallen, biedt de gemeente Noord-Beveland extra ondersteuning aan:

1.  Maatwerk
2. Bijzondere bijstand vergoeding voor noodzakelijke kinderopvang
3. Maatwerk in belang van je kind/gezin

Voorwaarden hiervoor zijn:

1.  Per situatie afhankelijk
2. In je gezin heeft één persoon een beperking en daarom is kinderopvang noodzakelijk (obv sociaal medische indicatie)
3. De lokale gemeentelijke toegang tot Jeugdhulp heeft vastgesteld dat peuteropvang in het belang van je kind/gezin is

Ga naar grdebevelanden.nl voor meer informatie en contactgegevens.


Indicatie van de GGD?Kinderopvang Wiedewei Evertsenstraat - Barendrecht

Heb je het advies van de GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Noord-Beveland mogelijk om een 3e en 4e dagdeel gratis te komen.

De GGD stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden voor een 3e dagdeel te bespreken.

Voorwaarden:
– Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD
– Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen naar de opvang

 

In sommige gevallen, biedt de gemeente Noord-Beveland extra ondersteuning aan:

1.  Maatwerk
2. Jaarlijkse ouderbijdrage maximaal € 180,60 (10,5 uur p/w)
Je betaalt dan niet meer dan € 110,- of € 127,75,- per jaar, afhankelijk van het aantal uur waarover je ouderbijdrage betaalt.

Voorwaarden hiervoor zijn:

1. Per situatie afhankelijk
2. Het gezamenlijk gezinsinkomen is niet hoger dan € 19.433,- per jaar
3. Je kind neemt deel aan het gratis derde dagdeel/peuterplus
4. De deskundige van de Jeugd Gezondheidszorg (het consultatiebureau) heeft bij je kind een taal-/spraak- of een andere ontwikkelingsachterstand geconstateerd en heeft je kind daarom met een verwijzingsbrief doorverwezen naar een kinderopvangvoorziening voor het kunnen deelnemen aan het aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Kom je in aanmerking voor deze regeling?

Vul het aanvraagformulier in