Ouderbijdrage

Zorg dat je niet te veel betaalt, overleg een Inkomensverklaring
Je peuter speelt bij onze opvang. Je betaalt hiervoor een maandelijkse ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op je inkomen. In de tabel zie je wat je maandelijkse ouderbijdrage wordt. Is je inkomen bij ons niet bekend, dan val je automatisch in het hoogste tarief voor de ouderbijdrage. Zorg dat je niet te veel betaalt, mail een ingevulde Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) naar klantrelatie@kibeo.nl.

In sommige gevallen biedt de gemeente Noord-Beveland extra ondersteuning aan:

1. Bijzondere bijstand vergoeding voor noodzakelijke kinderopvang.
De voorwaarden voor deze bijzondere bijstand vergoeding zijn:
– Binnen je gezin
heeft één persoon een beperking waardoor kinderopvang noodzakelijk is (obv sociaal medische indicatie)
Ga naar grdebevelanden.nl voor meer informatie en contactgegevens.

2. Extra tegemoetkoming van €200,- per kind per jaar.
De voorwaarden voor deze extra tegemoetkoming zijn:
– Je hebt een minimum inkomen en krijgt geen kinderopvangtoeslag
Je kunt de extra tegemoetkoming aanvragen via het declaratiefonds van GR de Bevelanden.

3. Maatwerk
Per situatie afhankelijk

 

Indicatie van de GGD?Puk

Heb je het advies van de GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Noord-Beveland mogelijk om een 3e en 4e dagdeel gratis te komen.

De GGD stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden voor een 3e en 4e dagdeel te bespreken.

Voorwaarden:

– Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD
– Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen naar de opvang

In sommige gevallen biedt de gemeente Noord-Beveland extra ondersteuning aan:

1. Extra tegemoetkoming van €200,- per kind per jaar.
De voorwaarden voor deze extra tegemoetkoming zijn:
– Je hebt een minimum inkomen en krijgt geen kinderopvangtoeslag

2. Jaarlijkse ouderbijdrage maximaal € 108,80 voor het 1e en 2e dagdeel peuteropvang.
De voorwaarden voor deze regeling zijn:
–  Je gezamenlijk gezinsinkomen is niet hoger dan € 20.302,- per jaar
–  Je kind neemt deel aan minimaal het gratis 3e dagdeel VVE
–  De deskundige van de Jeugd Gezondheidszorg (het consultatiebureau) heeft bij je kind een taal-/spraak- of een andere ontwikkelingsachterstand geconstateerd en heeft je kind daarom met een verwijzingsbrief doorverwezen naar een kinderopvangvoorziening voor het kunnen deelnemen aan het aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Kom je in aanmerking voor deze regeling?

Vul het aanvraagformulier in

nl_NL