Ouderbijdrage

Zorg dat je niet te veel betaalt, overleg een Inkomensverklaring
Je peuter speelt bij onze opvang. Je betaalt hiervoor een maandelijkse ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op je inkomen. In de tabel zie je wat je maandelijkse ouderbijdrage wordt. Is je inkomen bij ons niet bekend, dan val je automatisch in het hoogste tarief voor de ouderbijdrage. Zorg dat je niet te veel betaalt, mail een ingevulde Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) naar klantrelatie@kibeo.nl.

In sommige gevallen, biedt de gemeente Noord-Beveland extra ondersteuning aan:

1.  Maatwerk
2. Bijzondere bijstand vergoeding voor noodzakelijke kinderopvang
3. Maatwerk in belang van kind/gezin

Voorwaarden hiervoor zijn:

1. Per situatie afhankelijk
2. Je gezin heeft één persoon met een beperking en daarom is kinderopvang noodzakelijk (obv sociaal medische indicatie)
3. De lokale gemeentelijke toegang tot Jeugdhulp heeft vastgesteld dat peuteropvang in het belang van je kind/gezin is

Ga naar grdebevelanden.nl voor meer informatie en contactgegevens.

 


Indicatie van de GGD?Puk

Heb je het advies van de GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Noord-Beveland mogelijk om een 3e dagdeel gratis te komen.

De GGD stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden voor een 3e dagdeel te bespreken.

Voorwaarden:

– Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD
– Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen naar de opvang

 

In sommige gevallen, biedt de gemeente Noord-Beveland extra ondersteuning aan:

1. Maatwerk

2. Jaarlijkse ouderbijdrage maximaal € 180,60 (10,5 uur p/w)
Je betaalt dan niet meer dan € 110,- of € 127,75,- per jaar, afhankelijk van het aantal uur waarover je ouderbijdrage betaalt.

Voorwaarden hiervoor zijn:

1. Per situatie afhankelijk

2. Het gezamenlijk gezinsinkomen is niet hoger dan € 19.433,- per jaar
–  Je kind neemt deel aan het gratis derde dagdeel/peuterplus
–  De deskundige van de Jeugd Gezondheidszorg (het consultatiebureau) heeft bij je kind een taal-/spraak- of een andere ontwikkelingsachterstand geconstateerd en heeft je kind daarom met een verwijzingsbrief doorverwezen naar een kinderopvangvoorziening voor het kunnen deelnemen aan het aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Kom je in aanmerking voor deze regeling?

Vul het aanvraagformulier in