We wtorek 2 lutego ogłoszono, że przedszkole dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat będzie ponownie otwarte od 8 lutego. Ośrodki opieki pozaszkolnej pozostaną tymczasowo zamknięte w związku z regularną opieką, więc dzieci w wieku od 4 do 12 lat objęte są jedynie opieką doraźną.

Na tej stronie można przeczytać więcej informacji na temat schronienia (awaryjnego) i środków przeciwko wirusowi koronowemu.

Ostatnia aktualizacja strony: 8 lutego 2021 r.

Opieka dzienna otwarta od 8 lutego

Wszystkie żłobki będą ponownie otwarte od 8 lutego, aby opiekować się dziećmi w wieku od 0 do 4 lat. Cieszymy się, że możemy opiekować się dziećmi, ale oczywiście chcemy, aby odbywało się to w bezpieczny sposób. Stosujemy różne dodatkowe środki (higieniczne), dzięki czemu tworzymy i utrzymujemy możliwie najbezpieczniejsze środowisko dla Twoich dzieci, dla Ciebie i dla naszych pracowników.

Dla każdej lokalizacji zbadano, jakie dodatkowe środki są konieczne. Środki te są określone w umowach dotyczących konkretnych lokalizacji.

Wróć na górę

W schronisku pogotowia opiekuńczego mogą brać udział dzieci rodziców wykonujących ważny zawód

Na razie w pozaszkolnym ośrodku opiekuńczym możliwe jest jedynie schronienie w nagłych wypadkach. Pogotowie ratunkowe przeznaczone jest dla dzieci rodziców z kluczowy zawód lub dzieci w trudnej sytuacji (ze wskazaniem medycznym).

Opieka pozaszkolna w wieku od 4 do 12 lat
Jeśli Ty i / lub Twój partner macie ważny zawód, Twoje dziecko może udać się na pogotowie. Kibeo zapewnia opiekę w nagłych wypadkach przed i po lekcjach, szkoła podstawowa jest odpowiedzialna za opiekę w godzinach lekcyjnych, podobnie jak zeszłej wiosny. Podczas tygodni szkolnych możesz poprosić o zakwaterowanie w nagłych wypadkach w ustalone dni umowy.

Zapisz się do schronienia w nagłych wypadkach
Wszyscy rodzice BSO otrzymali od nas wiadomość o zakończeniu opieki nad dziećmi. Możesz zarejestrować się do schronienia w nagłych wypadkach, korzystając z linku w tej wiadomości.

Wróć na górę

Koszty opieki nad dziećmi podczas zamknięcia

Podobnie jak wiosną, Twoje dziecko może być w domu przez najbliższy okres, podczas gdy normalnie pójdzie do przedszkola. Ponownie prosimy o dalsze opłacanie faktury za opiekę nad dzieckiem, aby później otrzymać zasiłek z własnego wkładu.

Podobnie jak w przypadku zamknięcia na wiosnę, rozróżnia się 3 grupy w dodatku. Wszystkie te grupy otrzymują zasiłek:

 • Rodzice, którzy korzystają z zasiłku na opiekę nad dzieckiem.
 • Rodzice, którzy korzystają z programu dofinansowanego przez gminy, takiego jak edukacja przedszkolna, opieka nad dziećmi czy wskazanie socjalne.
 • Rodzice, którzy korzystają z opieki nad dziećmi bez odszkodowania rządowego.

Zasiłek jest zbliżony do wkładu własnego na koszty opieki nad dzieckiem do maksymalnej stawki godzinowej, ale może odbiegać od dokładnego wkładu własnego. Uprawnienia są obecnie bardziej szczegółowo opracowywane przez rząd. Jak tylko będzie wiadomo więcej, poinformujemy Cię o tym.

Na strona internetowa rządu krajowego możesz przeczytać więcej o zasiłkach z tytułu kosztów opieki nad dzieckiem.

Wróć na górę

W jakim zawodzie mam prawo do schronienia w nagłych wypadkach

Zobacz pełną listę kluczowych zawodów tutaj. Masz prawo do schronienia w nagłych wypadkach, jeśli ty i / lub twój partner wykonujesz kluczowy zawód. Zamknięcie opieki nad dziećmi jest środkiem ograniczającym liczbę momentów kontaktu i ruchów w podróży rodziców, a tym samym ograniczającym rozprzestrzenianie się wirusa. Podstawową zasadą jest to, że każdy zostaje w domu i pracuje z domu tak często, jak to możliwe. Przyczynia się do tego zamykanie opieki nad dziećmi.

Wróć na górę

Kiedy moje dziecko może przyjść do przedszkola?

Posługiwać się drzewo decyzyjne aby ustalić, czy Twoje dziecko może przyjść do przedszkola.

Dzieci od 4 lat zostań w domu, jeśli mają skargi zgodne z koronacją. Dotyczy to również łagodnych dolegliwości, takich jak przeziębienie.

Dzieci od 0 do 3 lat mogą chodzić do przedszkola, jeśli są przeziębione, czasami kaszlą lub mają astmę lub katar sienny

Dziecko było w bliskim kontakcie z kimś z koroną 
Dziecko, które miało bliski kontakt z osobą z koroną, powinno pozostać w domu i może zostać poddane badaniu po 5 dniu od ostatniego kontaktu. Podobnie jak w przypadku dorosłych, w przypadku dzieci rozróżnia się teraz także „bliskie kontakty” (kategoria 2) i „inne kontakty” (kategoria 3). Zobacz także wyjaśnienie w drzewo decyzyjne.

Ktoś w gospodarstwie domowym ma skargi
Jeśli ktoś w Twoim gospodarstwie domowym ma gorączkę (od 38 stopni Celsjusza) lub duszność i inne dolegliwości, które są zgodne z koroną, Twoje dziecko również zostanie w domu.

Dzieci z długotrwałymi lub przewlekłymi dolegliwościami przeziębienia
Kiedy Twoje dziecko ma przewlekłe dolegliwości ze strony układu oddechowego, takie jak katar sienny lub astma, Ty jako rodzic rozpoznasz te dolegliwości. Twoje dziecko może przyjść do przedszkola, jeśli ma rozpoznawalne dolegliwości związane z tą chorobą. Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Czy dolegliwości są częścią choroby przewlekłej i czy Twoje dziecko ma te dolegliwości częściej? Omów to z pracownikiem pedagogicznym. Jeśli ona również uzna skargi, Twoje dziecko może przyjść na miejsce.
 • Prosimy o zachowanie czujności: czy skargi się zmieniają? Trzymaj dziecko w domu lub odbierz je z lokalizacji, gdy poprosi o to pracownik pedagogiczny. Prosimy, abyście nie podejmowali w tym żadnego ryzyka. Twoje dziecko pozostaje w domu do czasu ustąpienia nowych dolegliwości przez co najmniej 24 godziny.

Opieka nad dziećmi po podróży 
Dziecko wracające z obszaru pomarańczowego lub czerwonego powinno zostać w domu i jak najszybciej przejść badanie. Widok na http://www.nederlandwereldwijd.nl aby wyświetlić aktualny przegląd obszarów pomarańczowych i czerwonych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wirusa koronowego i porady dotyczące podróży, zobacz strona internetowa rządu krajowego.

Wróć na górę

Wchodząc do zakładu, należy nosić maskę na usta

Od 1 grudnia 2020 r. Używanie maski na usta jest obowiązkowe we wszystkich miejscach publicznych i zadaszonych. Maski na usta nie są konieczne w szkole podstawowej, a zatem także w opiece nad dziećmi. U małych dzieci ryzyko infekcji jest niewielkie, a ryzyko ograniczone. Ponadto z pedagogicznego punktu widzenia nie zaleca się używania masek dla małych dzieci. Dlatego nasz personel pedagogiczny nie nosi maski na usta.

Prosimy wszystkich gości zewnętrznych o noszenie maski na usta w naszych recepcjach. Dotyczy to również rodziców.

Staramy się, aby przeniesienie odbywało się z rodzicami poza domem w miarę możliwości we wszystkich placówkach opieki nad dziećmi. Jednak nie jest to możliwe we wszystkich lokalizacjach. W takich przypadkach transfer odbywa się w pomieszczeniu, w którym można zapewnić odległość 1,5 metra między dorosłymi, na przykład w centralnej sali. Transfer nigdy nie odbywa się w samych grupach recepcyjnych.

Dla Ciebie jako rodzica oznacza to, że prosimy Cię o noszenie maski na usta podczas wnoszenia i odbierania dziecka W środku budynku dzieje się. Prosimy o to, ponieważ przy przenoszeniu młodszych dzieci trudniej jest zachować dystans.

Jeśli transfer odbywa się na zewnątrz, nie musisz nosić maski na usta. Prosimy, abyś jako rodzic był świadomy odpowiedzialności, jaką masz wobec innych dzieci, rodziców i naszych pracowników. Mamy nadzieję na zrozumienie i współpracę!

Wróć na górę

Informacje o środkach (zapobiegawczych)

Co robisz w przypadku zanieczyszczenia witryny?
W przypadku, gdy zarażony pracownik lub dziecko trafia do naszego schroniska, postępujemy zgodnie z wytycznymi i przepisami rządu krajowego, GGD i RIVM.
Czasami mija kilka dni, zanim wynik testu jest znany, a ponadto pozytywny test również wymaga czasu, zanim zostanie przeprowadzone badanie źródła i kontaktu (BCO).
Dopiero gdy informacje są kompletne, można sporządzić poradę, o której możemy poinformować zainteresowanych rodziców i pracowników. Czasami może to zająć kilka dni. Możesz jednak zaufać nam, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej informować Ciebie jako rodzica o wszystkich wydarzeniach.

Jakie zasady obowiązują Twoich pracowników?
Naszym pracownikom nie wolno również pracować na miejscu, jeśli mają dolegliwości, takie jak ból gardła, kaszel, przeziębienie lub gorączka, lub jeśli ktoś z ich rodziny ma gorączkę (od 38 stopni) lub duszność i inne dolegliwości, które pasują do korony i nie jest jeszcze negatywnym wynikiem testu.

Prosimy naszych pracowników, aby nie podróżowali do krajów i obszarów, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych określa jako „bez podróży” i „tylko podróże konieczne”. Jeśli to zrobią, będą pracować w domu po powrocie w okresie kwarantanny.

Jakie środki podejmujesz?
Chcemy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusów w opiece nad dziećmi. Dlatego jeszcze bardziej niż zwykle stosujemy dobre środki higieny i uczymy dzieci tych nawyków.

 • Regularnie informujemy wszystkich pracowników oddziałów i Centrali o ważnych działaniach dotyczących higieny i zdrowia. Tego nawyku uczymy się również u dzieci.
 • Regularnie myjemy ręce mydłem i wodą. W każdym razie po wizycie w toalecie, po zabawie na świeżym powietrzu i przed jedzeniem.
 • Ręce osuszamy jednorazowymi ręcznikami. Tego nawyku uczymy się również u dzieci.
 • Kaszlemy i kichamy w wewnętrzną stronę łokcia lub w papierową chusteczkę. Po użyciu wyrzucamy chusteczki papierowe. Tego nawyku uczymy się również u dzieci.
 • Zapewniamy dobry klimat w pomieszczeniach: przewietrzamy i przewietrzamy pomieszczenia mieszkalne i sypialne.
 • Nie podajemy już rąk.
 • Dorośli zachowują odległość 1,5 metra od siebie.
 • Między dziećmi od 4 roku życia a personelem pedagogicznym zachowujemy możliwie największą odległość 1,5 metra.
 • Dla każdego miejsca ustalono dodatkowe środki dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci, możliwych tras spacerowych i przemieszczania się między rodzicem a pracownikiem pedagogicznym.
 • W każdej lokalizacji jest jeden plakat na drzwi który przypomina rodzicom, dzieciom i pracownikom o dodatkowych środkach higieny.

W Kibeo istnieją różne dokumenty dotyczące polityki i instrukcje pracy, które dotyczą higieny i zdrowia w naszych lokalizacjach. Zwracamy teraz na to uwagę naszych kolegów.

Wróć na górę

Mojego pytania nie ma na liście

Jeśli Twoje pytanie dotyczy ogólnie koronawirusa, spójrz w górę strona internetowa RIVM lub zadzwoń pod numer informacyjny rządu krajowego: 0800-1351.
Jeśli Twoje pytanie dotyczy tego, jak Kibeo działa w odniesieniu do wirusa koronowego, zawsze możesz skontaktować się z działem obsługi klienta przez Klantrelatie@kibeo.nl lub 0113 760 250.

Wróć na górę

pl_PL