Op dinsdag 13 april is tijdens een persconferentie aangekondigd dat de BSO voor schoolkinderen van 4 t/m 12 jaar vanaf maandag 19 april terug open mag voor reguliere opvang. We zijn erg blij dat we weer klaar kunnen staan voor alle kinderen en ouders.

Op deze pagina lees je meer informatie over opvang en de maatregelen tegen het coronavirus.

Pagina laatst bijgewerkt op 15 april 2021.

BSO vanaf 19 april geopend

Alle BSO-vestigingen zijn vanaf 19 april weer geopend voor opvang van schoolkinderen. We zijn blij dat we de kinderen mogen opvangen, maar willen uiteraard wel dat dit op een veilige manier gebeurt. We hanteren diverse aanvullende (hygiëne)maatregelen, zodat we een zo veilig mogelijke omgeving creëren en behouden voor je kinderen, voor jou en voor onze medewerkers.

Dla każdej lokalizacji zbadano, jakie dodatkowe środki są konieczne. Środki te są określone w umowach dotyczących konkretnych lokalizacji.

Wróć na górę

Koszty opieki nad dziećmi podczas zamknięcia

Nu de BSO vanaf 19 april ook open gaat, is er meer bekend geworden over de vergoeding van je opvangkosten vanuit de overheid. Net als bij de sluiting in het voorjaar 2020 wordt er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt tussen 3 groepen. Al deze groepen ontvangen een tegemoetkoming:

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen
Ontvang je kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de overheid tijdens de sluiting van de kinderopvang het gedeelte tot het maximum te vergoeden uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Dit geldt voor de Dagopvang en voor de BSO. Op de strona internetowa SVB lees je hier meer over. Deze vergoeding en de berekening gebeuren buiten Kibeo om, wij hebben hier als kinderopvang geen invloed op en we kunnen in deze gegevens ook niets veranderen.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en een maandelijkse ouderbijdrage betalen
Ontvang je geen kinderopvangtoeslag, maar betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage? Dan ontvang je via Kibeo een vergoeding voor je opvangkosten. We informeren je hier binnenkort verder over.

Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang
Indien je geen kinderopvangtoeslag ontvangt, dan kom je ook in aanmerking voor een vergoeding van je opvangkosten tijdens de sluiting. Deze moet je zelf aanvragen bij de SVB, de verwachting is dat vanaf half mei mogelijk is. Houd deze pagina van de SVB hiervoor in de gaten.

Na strona internetowa rządu krajowego lees je ook meer informatie over de tegemoetkomingen voor de kosten van de kinderopvang.

Wróć na górę

Kiedy moje dziecko może przyjść do przedszkola?

Posługiwać się drzewo decyzyjne aby ustalić, czy Twoje dziecko może przyjść do przedszkola.

Dzieci od 0 do 3 lat mogen naar de kinderopvang bij verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, of met astma of hooikoorts.

Dzieci od 4 lat zostań w domu, jeśli mają skargi zgodne z koronacją. Dotyczy to również łagodnych dolegliwości, takich jak przeziębienie.

Dziecko było w bliskim kontakcie z kimś z koroną 
Dziecko, które miało bliski kontakt z osobą z koroną, powinno pozostać w domu i może zostać poddane badaniu po 5 dniu od ostatniego kontaktu. Podobnie jak w przypadku dorosłych, w przypadku dzieci rozróżnia się teraz także „bliskie kontakty” (kategoria 2) i „inne kontakty” (kategoria 3). Zobacz także wyjaśnienie w drzewo decyzyjne.

Ktoś w gospodarstwie domowym ma skargi
Als iemand in jullie huishouden koorts (vanaf 38 graden Celsius) of benauwdheidsklachten én daarbij andere klachten heeft die passen bij corona, dan blijft je kind ook thuis.

Dzieci z długotrwałymi lub przewlekłymi dolegliwościami przeziębienia
Kiedy Twoje dziecko ma przewlekłe dolegliwości ze strony układu oddechowego, takie jak katar sienny lub astma, Ty jako rodzic rozpoznasz te dolegliwości. Twoje dziecko może przyjść do przedszkola, jeśli ma rozpoznawalne dolegliwości związane z tą chorobą. Zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • Czy dolegliwości są częścią choroby przewlekłej i czy Twoje dziecko ma te dolegliwości częściej? Omów to z pracownikiem pedagogicznym. Jeśli ona również uzna skargi, Twoje dziecko może przyjść na miejsce.
 • Prosimy o zachowanie czujności: czy skargi się zmieniają? Trzymaj dziecko w domu lub odbierz je z lokalizacji, gdy poprosi o to pracownik pedagogiczny. Prosimy, abyście nie podejmowali w tym żadnego ryzyka. Twoje dziecko pozostaje w domu do czasu ustąpienia nowych dolegliwości przez co najmniej 24 godziny.

Opieka nad dziećmi po podróży 
Een kind dat terugkomt uit een oranje of rood gebied moet thuisblijven, laat zich zo snel mogelijk testen en volgt de quarantainerichtlijnen die bij het reisadvies horen. Kijk op http://www.nederlandwereldwijd.nl aby wyświetlić aktualny przegląd obszarów pomarańczowych i czerwonych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wirusa koronowego i porady dotyczące podróży, zobacz strona internetowa rządu krajowego.

Wróć na górę

Wchodząc do zakładu, należy nosić maskę na usta

Od 1 grudnia 2020 r. Używanie maski na usta jest obowiązkowe we wszystkich miejscach publicznych i zadaszonych. Maski na usta nie są konieczne w szkole podstawowej, a zatem także w opiece nad dziećmi. U małych dzieci ryzyko infekcji jest niewielkie, a ryzyko ograniczone. Ponadto z pedagogicznego punktu widzenia nie zaleca się używania masek dla małych dzieci. Dlatego nasz personel pedagogiczny nie nosi maski na usta.

Prosimy wszystkich gości zewnętrznych o noszenie maski na usta w naszych recepcjach. Dotyczy to również rodziców.

We proberen op alle vestigingen de overdracht met ouders zo veel mogelijk buiten te doen. Dit is echter niet op alle locaties mogelijk. In dat geval vindt de overdracht binnen plaats, in een ruimte waar de 1,5 meter afstand tussen volwassenen gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld in een centrale hal. De overdracht gebeurt nooit in de opvanggroepen zelf.

Dla Ciebie jako rodzica oznacza to, że prosimy Cię o noszenie maski na usta podczas wnoszenia i odbierania dziecka W środku budynku dzieje się. Prosimy o to, ponieważ przy przenoszeniu młodszych dzieci trudniej jest zachować dystans.

Jeśli transfer odbywa się na zewnątrz, nie musisz nosić maski na usta. Prosimy, abyś jako rodzic był świadomy odpowiedzialności, jaką masz wobec innych dzieci, rodziców i naszych pracowników. Mamy nadzieję na zrozumienie i współpracę!

Wróć na górę

Informacje o środkach (zapobiegawczych)

Co robisz w przypadku zanieczyszczenia witryny?
W przypadku, gdy zarażony pracownik lub dziecko trafia do naszego schroniska, postępujemy zgodnie z wytycznymi i przepisami rządu krajowego, GGD i RIVM.
Czasami mija kilka dni, zanim wynik testu jest znany, a ponadto pozytywny test również wymaga czasu, zanim zostanie przeprowadzone badanie źródła i kontaktu (BCO).
Dopiero gdy informacje są kompletne, można sporządzić poradę, o której możemy poinformować zainteresowanych rodziców i pracowników. Czasami może to zająć kilka dni. Możesz jednak zaufać nam, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej informować Ciebie jako rodzica o wszystkich wydarzeniach.

Jakie zasady obowiązują Twoich pracowników?
Naszym pracownikom nie wolno również pracować na miejscu, jeśli mają dolegliwości, takie jak ból gardła, kaszel, przeziębienie lub gorączka, lub jeśli ktoś z ich rodziny ma gorączkę (od 38 stopni) lub duszność i inne dolegliwości, które pasują do korony i nie jest jeszcze negatywnym wynikiem testu.

Prosimy naszych pracowników, aby nie podróżowali do krajów i obszarów, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych określa jako „bez podróży” i „tylko podróże konieczne”. Jeśli to zrobią, będą pracować w domu po powrocie w okresie kwarantanny.

Jakie środki podejmujesz?
Chcemy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusów w opiece nad dziećmi. Dlatego jeszcze bardziej niż zwykle stosujemy dobre środki higieny i uczymy dzieci tych nawyków.

 • Regularnie informujemy wszystkich pracowników oddziałów i Centrali o ważnych działaniach dotyczących higieny i zdrowia. Tego nawyku uczymy się również u dzieci.
 • Regularnie myjemy ręce mydłem i wodą. W każdym razie po wizycie w toalecie, po zabawie na świeżym powietrzu i przed jedzeniem.
 • Ręce osuszamy jednorazowymi ręcznikami. Tego nawyku uczymy się również u dzieci.
 • Kaszlemy i kichamy w wewnętrzną stronę łokcia lub w papierową chusteczkę. Po użyciu wyrzucamy chusteczki papierowe. Tego nawyku uczymy się również u dzieci.
 • Zapewniamy dobry klimat w pomieszczeniach: przewietrzamy i przewietrzamy pomieszczenia mieszkalne i sypialne.
 • Nie podajemy już rąk.
 • Dorośli zachowują odległość 1,5 metra od siebie.
 • Między dziećmi od 4 roku życia a personelem pedagogicznym zachowujemy możliwie największą odległość 1,5 metra.
 • Dla każdego miejsca ustalono dodatkowe środki dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci, możliwych tras spacerowych i przemieszczania się między rodzicem a pracownikiem pedagogicznym.
 • W każdej lokalizacji jest jeden plakat na drzwi który przypomina rodzicom, dzieciom i pracownikom o dodatkowych środkach higieny.

W Kibeo istnieją różne dokumenty dotyczące polityki i instrukcje pracy, które dotyczą higieny i zdrowia w naszych lokalizacjach. Zwracamy teraz na to uwagę naszych kolegów.

Wróć na górę

Mojego pytania nie ma na liście

Jeśli Twoje pytanie dotyczy ogólnie koronawirusa, spójrz w górę strona internetowa RIVM lub zadzwoń pod numer informacyjny rządu krajowego: 0800-1351.
Jeśli Twoje pytanie dotyczy tego, jak Kibeo działa w odniesieniu do wirusa koronowego, zawsze możesz skontaktować się z działem obsługi klienta przez Klantrelatie@kibeo.nl lub 0113 760 250.

Wróć na górę

pl_PL