Poradnictwo pozalekcyjne z plusem

BSO + jest pozaszkolną opieką, która ma towarzyszyć dzieciom w wieku od 4 do 12 lat, wymagając dodatkowej opieki. W tym celu Kibeo współpracuje z Juventem. Dzieci, które przychodzą do BSO +, czasami wymagają dodatkowej opieki i uwagi, ponieważ mają problemy behawioralne, społeczne problemy emocjonalne lub niepełnosprawność intelektualną. Na przykład mają trudności z nawiązywaniem lub utrzymywaniem kontaktu z dziećmi lub trudno jest im powiedzieć, co ich dotyczy lub co czują.

Dlaczego warto wybrać BSO +?
  • Małe grupy
  • Zabawne zajęcia grupowe
  • Dużo uwagi w przypadku porad indywidualnych
  • Wyspecjalizowana kadra pedagogiczna
  • Ścisła współpraca między rodzicami, szkołą i BSO +
  • Dodatkowe wsparcie od eksperta behawioralnego Juvent

Jaki jest cel?
BSO + ma na celu spędzanie wolnego czasu i zwiększanie społecznych umiejętności emocjonalnych w zabawny, zorganizowany i znaczący sposób. Dzięki tej niskoprogowej formie wsparcia Twoje dziecko na wczesnym etapie otrzyma dodatkową opiekę, dzięki czemu często można zapobiec poważniejszym problemom i intensywniejszym formom pomocy.

Jak to działa?
W skład grupy wchodzi pracownik pedagogiczny z Kibeo i Juvent. Otrzymują wsparcie od eksperta behawioralnego Juvent. Grupy są mniejsze niż zwykłe grupy BSO; Maksymalnie 12 dzieci może zgłosić się do BSO +. Oprócz podejścia zorientowanego na grupę, wiele uwagi poświęca się poradnictwie indywidualnemu. Istnieje ścisła współpraca między szkołą, rodzicami i BSO +.

Zabawa
Zabawa jest najważniejsza każdego dnia. Dzień jest przewidywalny, aby Twoje dziecko czuło się bezpiecznie w tym środowisku. Dodatkowo przestrzeń jest cicho urządzona i znajdują się tam stałe place zabaw.

Znajomy
Nacisk kładziony jest na podkreślenie dobrych cech Twojego dziecka. Pozytywne podejście zachęca twojego syna lub córkę do okazywania pozytywnego zachowania. Twoje dziecko może również uczestniczyć w treningu umiejętności społecznych i emocjonalnych w grupach.

Dla kogo jest BSO +?
BSO + jest dla wszystkich dzieci, które potrzebują pomocy, nie tylko dla dzieci z De Tweern czy De Meie. Koszty opieki pozaszkolnej + są takie same, jak zwykłej opieki pozaszkolnej. W wielu przypadkach rodzice mogą otrzymać zwrot kosztów, jeśli mają wskazanie z CIZ. Możesz też wystąpić o zwrot kosztów opieki pozaszkolnej + za pośrednictwem organów podatkowych w kontekście ustawy o opiece nad dziećmi. Na Wydziale relacjami z klientami mogą ci o tym wszystko opowiedzieć.

Prawdziwe?
Obecnie istnieją 2 oddziały Kibeo, w których oferowane jest BSO +;

Rejestracja
Czy uważasz, że Twoje dziecko poradzi sobie lepiej w grupie BSO + niż w zwykłej grupie? Następnie zarejestruj swoje dziecko w dziale relacji z klientami Kibeo. Otrzymasz zaproszenie na interesującą rozmowę z naszym personelem pedagogicznym. Jeśli okaże się, że Twoje dziecko należy do tej grupy plus, zostanie zorganizowane finansowanie i zostanie omówione, czy kwalifikujesz się do wskazania. Chętnie pomożemy w ubieganiu się o to wskazanie.

Skontaktuj się z działem relacji z klientami pod numerem 0113-760 250 lub customersrelatie@kibeo.nl.

pl_PL