Czy decydujesz się na zasiłek na opiekę nad dzieckiem powyżej 10 miesięcy lub powyżej 12 miesięcy?

Kibeo fakturuje koszty opieki pozaszkolnej w ciągu 10 miesięcy zamiast 12 miesięcy. Oznacza to, że w lipcu i sierpniu w czerwcu i lipcu nie otrzymasz faktury za opiekę nad dzieckiem. Masz możliwość powiązania z tym zasiłku na opiekę nad dzieckiem.

Masz 2 opcje:
  • otrzymasz zasiłek za 10 miesięcy
  • otrzymywać zasiłek przez 12 miesięcy

Tutaj pokrótce wyjaśnimy te opcje.

Zwróć uwagę! Twój wybór ma wpływ na miesięczne godziny opieki nad dzieckiem, które przekazujesz organom podatkowym. Twój zasiłek będzie oparty na tym. W wieku 10 miesięcy przekazane godziny opieki są dłuższe niż w wieku 12 miesięcy. Na umowie lub na styczniowej fakturze możesz sprawdzić, ile godzin opieki zgłaszasz za 10 miesięcy. W przypadku godzin opieki z dodatkiem powyżej 12 miesięcy należy pomnożyć liczbę godzin z umowy lub faktury przez 10, a następnie podzielić tę liczbę przez 12.

Przykład obliczenia

Poniższy przykład obliczeniowy przedstawia strukturę faktur w Kibeo i różnicę w wypłacie dodatku za 10 i 12 miesięcy. Jak widać, godziny i dodatek pozostają takie same w skali roku.
Czy tabela jest nieczytelna, Kliknij tutaj.

Opcja 1: Zasiłek na opiekę nad dzieckiem jest wypłacany przez 10 miesięcy, zasiłek przerywasz samodzielnie w miesiącach letnich

Możesz zdecydować, że zasiłek na opiekę będzie wypłacany w ciągu 10 miesięcy zamiast 12 miesięcy. Podane miesięczne godziny opieki nad dziećmi, a tym samym miesięczny zasiłek, są wyższe. W czerwcu i lipcu nie otrzymasz faktury od Kibeo, a zasiłek na opiekę nad dzieckiem zostanie wstrzymany w tych miesiącach.
W ujęciu rocznym zasiłek na opiekę nad dzieckiem i koszty opieki nad dzieckiem pozostają takie same, są one podzielone tylko na 10 miesięcy. Weź pod uwagę maksymalną liczbę godzin opieki nad dzieckiem, za które otrzymasz dodatek.

Szczegółowy plan ubiegania się o zasiłek wychowawczy przez 10 miesięcy

Decydujesz się na wypłatę zasiłku na opiekę nad dzieckiem w ciągu 10 miesięcy. Następnie ubiegasz się o zasiłek na opiekę od 1 stycznia do 30 czerwca. I pozwalasz, aby zasiłek zaczął ponownie obowiązywać od 1 września. Nawet jeśli otrzymałeś już dodatek w poprzednim roku, musisz dostosować swój dodatek. Dzieje się tak, ponieważ stawki zmieniają się co roku. Zmieniasz zasiłek na opiekę od 1 stycznia i wstrzymujesz zasiłek od 30 czerwca. Wtedy zasiłek zaczyna się ponownie od 1 września.

Tutaj możesz zmienić zasiłek na opiekę nad dzieckiem.

Opcja 2: Twój zasiłek na opiekę nad dzieckiem będzie wypłacany przez 12 miesięcy, prawidłową liczbę godzin opieki nad dzieckiem w miesiącu obliczysz samodzielnie

Możesz również zdecydować, że zasiłek na opiekę będzie wypłacany przez 12 miesięcy. W ujęciu rocznym Twój zasiłek na opiekę nad dzieckiem i koszty opieki nad dzieckiem pozostają takie same, z wyjątkiem tego, że godziny na opiekę nad dzieckiem są podzielone na 10 miesięcy, a zasiłek na 12 miesięcy. Oznacza to, że Twoje koszty netto są wyższe w ciągu tych 10 miesięcy. W czerwcu i lipcu nie otrzymasz faktury, ale otrzymasz dopłatę. Nawet jeśli otrzymałeś już dodatek w poprzednim roku, musisz zgłosić zmianę do Urzędu Skarbowego od 1 stycznia, ponieważ stawki godzinowe zmieniają się corocznie.

Szczegółowy plan ubiegania się o zasiłek na opiekę nad dzieckiem przez 12 miesięcy

Jeśli masz opiekę nad dzieckiem po raz pierwszy w tym roku, złóż wniosek o zasiłek tak szybko, jak to możliwe (ale w każdym przypadku w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia opieki nad dzieckiem) za pośrednictwem toeslagen.nl. Musisz zgłosić organom podatkowym średnią liczbę godzin opieki nad dziećmi w miesiącu. Zgodnie z umową miesięczne godziny opieki rozłożone są na 10 miesięcy. Jeśli zdecydujesz się na dodatek na 12 miesięcy, pomnóż liczbę godzin opieki zgodnie z umową przez 10, a następnie podziel przez 12.

pl_PL