Nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvang

Kinderopvang wordt steeds belangrijker in voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Onderwijs en opvang werken steeds meer samen en groeien toe naar integrale kindcentra. Daarom hebben de kinderopvangbranche en de overheid afspraken gemaakt om de kwaliteit van opvang te verbeteren en zichtbaarder te maken voor jou als ouder: het akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Dit akkoord gaat in per 1 januari 2018.

Invoering en financiering
Het plan IKK gaat in per 1 januari 2018. Door deze nieuwe maatregelen wordt er flink geïnvesteerd in de kinderopvang. Door de hogere toeslag, blijven de nettoprijzen voor ‘Altijd zeker’ hetzelfde als vorig jaar. Jij bent op de hoogte gebracht van de nieuwe tarieven. Ook in 2019 komen er veranderingen vanuit deze wet. In 2018 treffen we hiervoor al voorbereidingen. Voor een volledig overzicht van alle tarieven en mogelijkheden kijk je op kibeo.nl/wat-kost-het.

Meer aandacht voor ontwikkeling van je kind
Elk kind krijgt een eigen mentor, zowel in de dagopvang als in de buitenschoolse opvang. Dit is één van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep. De mentor volgt de ontwikkeling van je kind, legt deze vast en bespreekt dit met jou. De mentor is aanspreekpunt voor jou en je kind. Binnenkort hoor je van het team welke medewerker mentor voor jouw kind is.

In het nieuwe jaar krijgt je baby twee vaste, vertrouwde gezichten. Dat zijn er nu nog drie. Dat is rustiger voor je baby, want er is minder wisseling van de vertrouwde gezichten. Naast de vaste gezichten kunnen er wel andere pedagogisch medewerkers werken.

Afwijken van de beroepskracht-kindratio
Op vaste tijden wijken we af van de beroepskracht-kindratio (BKR). De BKR is de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen. Afwijken mag nu ook gedurende maximaal 3 uur per hele dag. Bijvoorbeeld omdat de pedagogisch medewerkers lunchpauze nemen. Nieuw is dat we de tijden waarop dit gebeurt vastleggen in de huisregels van je vestiging.

Güvenlik ve sağlık
In ons beleid Veiligheid en Gezondheid lees je hoe wij zorgen voor een veilig plekje voor je kind. In het beleid staat hoe wij ongelukken voorkomen. Ook lees je welke maatregelen we treffen bij grote risico’s. Pedagogisch medewerkers leren je kind omgaan met kleine risico’s, zoals struikelen of botsen met een ander kind. Op iedere vestiging is een medewerker aanwezig met een kinder-EHBO-diploma. Zo kan er snel gehandeld worden bij ongevallen.

Wijziging in het kort Wat betekent dit voor jou en je kind? Per wanneer?
Je kind krijgt een mentor. De ontwikkeling van je kind wordt structureel gevolgd en vastgelegd. De vordering wordt door de mentor met jou besproken. 1-1-2018
Je baby krijgt twee vaste gezichten i.p.v. drie Er is minder wisseling van de vertrouwde gezichten Het kan zijn dat de teamsamenstelling op de vestiging van je kind wijzigt. 1-1-2018
Er komt een veiligheids- en gezondheidsbeleid Door ons beleid Veiligheid en Gezondheid zorgen wij voor een veilig plekje voor je kind. 1-1-2018
De beroepskracht-kindratio (BKR) gaat veranderen De maximale groepsgrootte van de BSO verandert. Zo zijn er meer afwisselende activiteiten tijdens de BSO mogelijk! 1-1-2019
Er komt een minimum taalniveau voor pedagogisch medewerkers De pedagogisch medewerker van je kindje wordt nog beter uitgerust om je kind te begeleiden in zijn of haar taalontwikkeling. Bijna iedere medewerker bij Kibeo heeft dit taalniveau al. 1-1-2023

(er is een scholingsplan voor de medewerkers, zodat in ’23 iedereen voldoet)

Medewerkers op de babygroep krijgen extra scholing De medewerkers op de babygroep zijn speciaal opgeleid om jouw baby van de beste zorg te voorzien. 1-1-2023

(er is een scholingsplan voor de medewerkers, zodat in ’23 iedereen voldoet)

tr_TR