Start opleiding voor professionals die werken binnen integrale kindcentra

Zeeuwse opleiding uniek in Nederland

Op maandag 23 januari 2017 start de nieuwe Zeeuwse opleiding ‘Pedagogisch Educatief Professional’ bij Scalda in Terneuzen. Deze opleiding is speciaal voor medewerkers uit de kinderopvang en basisschoolleerkrachten die samenwerken in integrale kindcentra. De opleiding is uniek in Nederland. Bijzonder aan de opleiding is dat het initiatief voor de opleiding bij de Zeeuwse kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen ligt. Ook de vorm is vernieuwend, omdat de leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen gaan studeren in gemengde leerteams.

De Zeeuwse basisscholen en de kinderopvangorganisaties werken steeds vaker intensief samen in  een integraal kindcentrum (IKC). In een IKC delen onderwijs en kinderopvang (zoals een kinderdagverblijf, peutergroep of buitenschoolse opvang) dezelfde pedagogische visie. Vaak zitten ze samen in één gebouw. De grens tussen onderwijs en opvang vervaagt en er is sprake van één doorgaande leerlijn voor kinderen. Dit alles heeft tot doel om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het werken in een IKC vraagt van leerkrachten en pedagogisch medewerkers andere competenties. Daarom hebben Zeeuwse kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen samen de opleiding Pedagogisch Educatief Professional opgezet. Speciaal voor professionals uit het basisonderwijs en de kinderopvang die de interdisciplinaire samenwerking en uitwisseling van expertise binnen een IKC naar een hoger niveau willen brengen.

Leren van en met elkaar

De opleiding bestaat uit twee fases. In januari 2017 starten pedagogisch medewerkers niveau 3 met de opleiding. Zij worden in fase 1 opgeleid tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 en starten vervolgens in september met fase 2. Dan stromen ook pedagogisch medewerkers niveau 4/hbo en leerkrachten van het basisonderwijs in. Fase 2 van de opleiding is volledig gericht op het werken in een IKC en de intensieve samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. Bijzonder is dat binnen de opleiding wordt gewerkt met leerteams met een gemixte samenstelling van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. Leerteams zijn een waardevolle aanvulling voor het leren van volwassenen. De kracht ligt in het leren van en met elkaar.

Initiatiefnemers

De opleiding ‘Pedagogisch Educatief Professional’ is een initiatief van RPZC, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren, Stichting Eigen Wijs, Prokino en CPOZ.

tr_TR