Junia Abeelplein Katwijk

Peutergroep

Een veilige en vertrouwde plek voor je kind

Wanneer je kiest voor kinderopvang, dan wil je dat je zoon of dochter een veilig plekje krijgt met alle ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. En dat we rekening houden met de persoonlijke behoeftes van je kind. Wil je weten hoe we dat bij Kibeo doen? Op deze pagina lees je meer hierover.

Kwaliteit

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Want hoe weet je dat de organisatie waarvoor je kiest kwalitatief in orde is? Laat je eens rondleiden op de vestiging, bekijk op welke manieren je opvang samenwerkt met het onderwijs of controleer aan welke eisen je opvangorganisatie voldoet. Zo kun je een goed beeld krijgen waar de organisatie van je keuze voor staat. Bij Kibeo zijn we heel open over onze kwaliteit en daar vertellen we graag over.

Alle kinderdagverblijven van Kibeo worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd en gecontroleerd.

Lees meer over kwaliteit bij Kibeo

Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen en wat betekent dat voor ons pedagogisch handelen? Wat willen wij kinderen bieden en hoe doen we dat? In het pedagogisch beleid zie je in één document wat Kibeo belangrijk vindt bij de opvang van jouw kind. Zoals:

• hoe stellen we je kind op zijn of haar gemak in de groep met leeftijdsgenootjes
• op welke manier wordt je kind op een speelse manier gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling
• hoe leren we je kind vriendjes te maken
• het ritme van thuis is uitgangspunt, hoe gaat dat?

Lees meer over het pedagogisch beleid van Kibeo

Ouderbetrokkenheid

Kibeo voert een actief ouderbeleid. Je kunt op diverse manieren meepraten en -denken over de opvang. Vrijwel elke vestiging heeft een Locatie ouderraad (LOR). Ook bij een vestiging waar geen LOR aanwezig is, kan jij je als ouder opgeven als lid. Bij twee leden of meer wordt dan een ouderraad gevormd. Als lid van de ouderraad praat en denk je mee over zaken die te maken hebben met de opvang op de locatie en help je mee met het organiseren van speciale activiteiten.

Wil je lid worden van de Locatie ouderraad op je vestiging? Vraag de pedagogisch medewerker om meer informatie.

Lees meer over ouderbetrokkenheid bij Kibeo