Vervoer tussen basisschool en Kibeo

Kibeo vindt het belangrijk kinderen in hun eigen omgeving op te vangen. Daarom zit de BSO vaak in of dichtbij school. Waar opvang op school niet mogelijk is of bij een Wiedewei-locatie, regelt Kibeo het (duurzame) vervoer met Stint of GoCab (elektrische) fietstaxi.

De uitgangspunten voor het vervoer zijn:

  • Vervoer vindt alleen plaats op vaste vervoerstrajecten
  • Er vindt geen taxivervoer plaats
  • Naar ‘Wiedewei’ vindt vervoer op ‘duurzame wijze’ plaats. Bijv. met Stint of Gocab (elektrische) fietstaxi
  • Vervoer vindt alleen plaats vanuit eigen werkgebied, kinderen worden niet gehaald in gebieden waar Kibeo niet gevestigd is
  • ’s Ochtends vindt geen vervoer van kinderen plaats (VSO alleen op vestigingen bij/in school)
  • Vervoer is kostendekkend
Trajecten in Barendrecht
Vervoerstarief 2018
Van basisschool De Smitshoek Riederhof naar groene BSO Wiedewei Buitengewoon € 3,00 per rit
Van basisschool De Zeppelin naar groene BSO Wiedewei Buitengewoon € 3,00 per rit
Van basisschool De Trinoom naar groene BSO Wiedewei Buitengewoon € 3,00 per rit
Van basisschool De Pijler naar groene BSO Wiedewei Maasdam € 3,00 per rit

De vervoerskosten zijn vaste kosten. Restitutie voor niet-gebruikt vervoer vindt niet plaats.
Op vervoer zijn de bepalingen uit het reglement Kinderopvangvoorzieningen Kibeo van toepassing.