Vervoer tussen basisschool en Kibeo

Kibeo vindt het belangrijk kinderen in hun eigen dorp of omgeving op te vangen. Daarom zit de BSO vaak in of dichtbij school. Waar opvang op school niet mogelijk is of bij een Wiedewei-locatie, regelt Kibeo het (duurzame) vervoer met Stint of GoCab (elektrische) fietstaxi.

De uitgangspunten voor het vervoer zijn:

  • Vervoer vindt alleen plaats op vaste vervoerstrajecten
  • Er vindt geen taxivervoer plaats
  • Naar ‘Wiedewei’ vindt vervoer op ‘duurzame wijze’ plaats. Bijv. met Stint of Gocab (elektrische) fietstaxi
  • Vervoer vindt alleen plaats vanuit eigen werkgebied, kinderen worden niet gehaald in gebieden waar Kibeo niet gevestigd is
  • ’s Ochtends vindt geen vervoer van kinderen plaats (VSO alleen op vestigingen bij/in school)
  • Vervoer is kostendekkend

Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Trajecten naar Wiedewei Sommelsdijk
vervoerstarief 2018
Van basisschool Daltonschool de Vliegers naar Wiedewei Sommelsdijk* € 3,00 per rit
Van basisschool D’n Tuun naar Wiedewei Sommelsdijk € 3,00 per rit
Van basisschool Kompas naar Wiedewei Sommelsdijk* € 3,00 per rit
Van basisschool JC van Gentschool naar Wiedewei Sommelsdijk* € 3,00 per rit
Van basisschool Eben Haezer naar Kibeo Jongkoenstraat Goedereede € 3,00 per rit

* ook mogelijk voor voorschoolse opvang

De vervoerskosten zijn vaste kosten per rit per kind. Restitutie voor niet-gebruikt vervoer vindt niet plaats.
Op vervoer zijn de bepalingen uit het reglement Kinderopvangvoorzieningen Kibeo van toepassing.