Onder welke regeling val jij

Op de dagopvang leren de peuters van elkaar en worden door Peuterstart op speelse wijze gestimuleerd in hun ontwikkeling. Zo wordt je peuter goed voorbereid op de basisschool en is de overstap naar groep 1 straks een stuk minder groot. Daarom wordt er vaak extra subsidie ingezet om dagopvang voor alle ouders betaalbaar te maken.

Welke regeling voor jou geldt hangt af van een aantal factoren; krijg je kinderopvangtoeslag of betaal je een maandelijkse ouderbijdrage? En daarnaast, heeft je kind wel of geen verwijzing vanuit de jeugdgezondheidszorg? Bijvoorbeeld omdat hij of zij een taalachterstand heeft. Check hieronder welke (extra) regelingen er in jouw gemeente zijn!

nl_NL