MET_6693 MET_6693

Warunki

Graphic

Warunki

Do naszych usług mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Organizacji Oddziału Opieki nad Dzieckiem. Uzupełnieniem jest Regulamin placówek opieki nad dziećmi.

Do opieki w porze obiadowej zastosowanie mają postanowienia Warunków Świadczenia Opieki w porze obiadowej oraz Regulaminu Ogólnego.

Kibeo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje błędów typograficznych, programistycznych lub programowych na stronie internetowej lub w mailingach.