KibeoKindcentrumJIJ-Terheijden-OriginM-juni2023-067 KibeoKindcentrumJIJ-Terheijden-OriginM-juni2023-067
Blog

De voordelen van dagopvang voor je kindje

Graphic
Door Danina Kooijman
Gepubliceerd 19 maart 2024

Op de dagopvang van Kibeo krijgt je kindje de mogelijkheid om zichzelf te ontdekken, zijn of haar interesses en talenten te verkennen en zo een zelfbeeld te ontwikkelen. In deze stimulerende omgeving komt je kindje tot bloei. Je baby krijgt de zorg en aandacht die hij of zij nodig heeft en wordt uitgedaagd in de ontwikkeling. Er wordt aangesloten bij de behoeften, interesses en het niveau van jouw kleintje. Het belangrijkste hierin is dat je kind plezier beleeft in een veilige omgeving. Vanuit deze fijne basis kan jouw kleintje zich volop ontwikkelen. 

Dagelijks leert je kind nieuwe vaardigheden door te spelen, ontdekken en te ervaren
Spelenderwijs ontdekt je kind de wereld. Als baby, dreumes en peuter, maar later ook als schoolkind op de BSO. Samen met vriendjes en onze pedagogisch professionals doet je kind nieuwe ervaringen op. Je kind leert dagelijks nieuwe vaardigheden door te spelen, ontdekken en te ervaren. Daarom heeft spel dagelijks een belangrijke plek bij Kibeo. Je kind wordt door onze pedagogisch professionals in zijn of haar ontwikkeling gevolgd en geobserveerd. Om zo aan te sluiten bij het niveau en de interesses van je kind.  

Een heleboel nieuwe vaardigheden dankzij een breed aanbod aan activiteiten en materialen
Bij Kibeo krijgt je kind een rijke speelleeromgeving. Dat betekent dat je kind een breed aanbod aan activiteiten en materialen krijgt. Op die manier kan je kind zich stap voor stap ontwikkelen op het gebied van taal, motoriek en sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden.  

Met interacties ontwikkelt je kind sociale vaardigheden en leert hij of zij vriendjes maken
Je kindje komt bij Kibeo terecht in een sociale omgeving waar hij of zij de mogelijkheid krijgt tot interactie met andere kinderen. Hier kan je kindje samen spelen, samenwerken en communiceren met andere kinderen, waardoor je kind belangrijke sociale vaardigheden ontwikkelt. De sociale interacties dragen bij aan de sociale ontwikkeling van je kind en helpen hem of haar bij het opbouwen van gezonde relaties. Ook op latere leeftijd.  

Voorbereiding op de toekomst: leren van elkaar en van de omgeving
De hele dag door is je kindje in contact met anderen, zoals de pedagogisch professionals en andere kinderen. Je kind maakt echt deel uit van deze omgeving en gaat mee in dit ritme. Hierdoor leert je kind veel van de omgeving, zoals bijvoorbeeld gewoontes, normen en waarden van onze samenleving. Door contact te hebben met leeftijdsgenoten, leert je kindje veel van zijn of haar vriendjes. Andersom leren zij ook van jouw kindje. Het leren van elkaar en van de omgeving, geeft je kindje op jonge leeftijd handvatten voor zijn of haar latere rol in de maatschappij. 

Bij Kibeo wordt de nieuwsgierigheid van je kindje geprikkeld en de ontwikkeling gestimuleerd
Hoe oud je kind ook is, hij of zij is altijd nieuwsgierig om de wereld te ontdekken. De pedagogisch professional ondersteunt jouw kleine avonturier hierin. Met leuke en leerzame activiteiten stimuleert, verrijkt en prikkelt de pedagogisch professional de ontwikkeling van je kind. Daarnaast krijgt je kindje persoonlijke aandacht en is er betrokkenheid naar jou en je kind. Onze pedagogisch professionals observeren en signaleren hoe de ontwikkeling bij jouw kleintje verloopt. Om vervolgens op tijd in te spelen op de groeikansen die je kind nodig heeft.  

Heel veel leuke activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van je kind
Naast de professionele begeleiding van de pedagogisch professional is ook het aanbod aan activiteiten, thema’s en materialen belangrijk. Op de groep werkt je kind met thema’s die aansluiten bij zijn of haar belevingswereld. Dat draagt bij aan het vergroten van de wereld van jouw kind.   

Partners in de opvoeding
Als pedagogisch professionals en jij als ouder zijn we belangrijke partners in het bieden van het beste voor jouw kind. Een goede samenwerking is onmisbaar. Kinderopvang is tegelijk een plek waar je in contact komt met andere ouders. Zo kun je op een laagdrempelige manier opvoedvragen met elkaar delen en samen zorgen voor een goede start voor onze kinderen.  

Op de dagopvang is elke dag anders en het biedt elke dag nieuwe ontdekkingen en ervaringen aan jouw kind! 

Wil je meer weten over de dagopvang van bij Kibeo?