Kibeokwadendamme-110 Kibeokwadendamme-110

Over Kibeo

Missie

Ouders worden ontzorgd en kinderen ontwikkelen zich optimaal met de ontwikkelingsarrangementen van Kibeo. Dankzij een combinatie van opvang, begeleiding en talentontwikkeling bieden we kinderen een zo goed mogelijke toekomst. Met ons wijdvertakte netwerk zorgen we ervoor dat kinderopvang toegankelijk blijft en een bijdrage levert aan de (economische) vitaliteit van ons werkgebied.

Kibeo is een stichting die bereikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit van de kinderopvang belangrijker vindt dan winstmaximalisatie.

Visie

Samen met andere organisaties en verantwoordelijken zorgen voor een basisvoorziening waarin opvoeding, opvang, onderwijs en vrijetijdsbesteding een samenhangend efficiënt en effectief geheel vormen waar alle kinderen gebruik van kunnen maken.

Een samenleving waarin door samenwerking en digitalisering grenzen tussen leven voor, tijdens en na school vervagen.

  • Waarin alle kinderen kunnen opgroeien tot sociale, bekwame en verantwoordelijke volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst.
  • Waar ouders met een gerust hart hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Onze kernwaarden

Dichtbij

Je kind groeit bij Kibeo op in de eigen wijk of op het eigen dorp, want we zitten vaak om de hoek. Dat is wel zo prettig voor je kind en voor jou is dit vaak ook heel handig.

Leuk

Je voelt je welkom en je kinderen hebben het naar hun zin bij Kibeo. Onze pedagogisch medewerkers zijn enthousiast en betrokken en geven je kind graag alle liefde en aandacht.

Goed verzorgd

Goede zorgen voor je kindje, dat is uiteindelijk het belangrijkste; veel liefde en persoonlijke aandacht. Zodat je aan het eind van de dag een blij kind ophaalt. Wij zorgen ervoor dat je kind een heerlijke tijd heeft bij ons. Goed verzorgd zijn ook onze vestigingen, je kindje leert kruipen in schone en hygiënische ruimtes. De inrichting is sfeervol, eigentijds en afgestemd op de behoeften en leeftijd van kinderen. Buiten kan je kind zich uitleven op onze groene, uitdagende pleinen, zo krijgen we samen lekker veel beweging.

Vertrouwd

Vanzelfsprekend houden we rekening met wat voor jou en je kind belangrijk is. Bijvoorbeeld een goed dag- en slaapritme, rustige eetmomenten, een uitdagende speelomgeving en volop liefde en aandacht van goed opgeleide en ervaren pedagogisch medewerkers. Opvang doen we samen met jou. Daarom word je betrokken bij de opvang van je kind. Wanneer je kind op de opvang is, zie je in het ouderportaal terug wat hij of zij beleeft. Bij de haal- en brengmomenten vertelt je pedagogisch medewerker hoe de dag is verlopen.

De organisatie

Bestuurder
Mevrouw N.J. Brand

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Verder hebben zij als taak het met raad ter zijde staan van de bestuurder. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:

Mevr. J.W. Voûte-Zevenbergen, voorzitter
Dhr. S.A.M. Buijsse
Dhr. L.D. de Bakker
Dhr. O. McDaniel
Mevr. E.F.P.A. Groenewoud
Dhr. Drs. L.A.M.M. Corsius

Veilige en vertrouwde kinderopvang

Werken aan kwaliteit

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Want hoe weet je dat de organisatie waarvoor je kiest kwalitatief in orde is? Bij Kibeo zijn we heel open over onze kwaliteit en daar vertellen we graag over. Je kindje is letterlijk in veilige, professionele handen.

Pedagogisch beleid

Wanneer je kiest voor kinderopvang, dan wil je dat je zoon of dochter een veilig plekje krijgt met alle ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten, In het pedagogisch beleidsplan geven we de kaders, visie en uitgangspunten aan van waaruit wij werken. We vertellen je hierin wát we doen en waarom we het zo doen.

Ouderbetrokkenheid

We betrekken jou als ouder uiteraard bij alles wat we doen. Kibeo voert een actief ouderbeleid. Je kunt op diverse manieren meepraten en -denken over de opvang.

Meer over Kibeo

Organogram
Klik hier voor het organogram van Kibeo.

Jaarverslag
Blik terug en kijk vooruit met Kibeo’s jaarverslag van 2020

Jaarrekening
De jaarrekening van Kibeo is op te vragen via info@kibeo.nl.

Voorwaarden
Op onze diensten zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang van toepassing. Je leest ze hier.