KibeoKindcentrumJIJ-Terheijden-OriginM-juni2023-067 KibeoKindcentrumJIJ-Terheijden-OriginM-juni2023-067

Over Kibeo

Graphic

Missie

We bereiden kinderen voor op hun toekomst door de combinatie van begeleiding, educatie, talentontwikkeling en aandacht. Dankzij de inzet van onze pedagogisch professionals helpen we kinderen zich te ontwikkelen op verschillende gebieden, zoals cognitief, sociaal-emotioneel, taalvaardigheden en fysiek.

Kinderen ontwikkelen zich in een veilige en vertrouwde omgeving. Ze komen in contact met andere kinderen en volwassenen en leren hierdoor relaties aangaan. Dit zorgt voor een sociale ontwikkeling die een goede basis biedt voor de rest van hun leven. Want wie het al jong leert, heeft er een leven lang plezier van.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op ontdekking. Iedere dag krijgen ze samen met leeftijdsgenootjes een schat aan ervaringen en kansen op de kinderopvang. Samen ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Kinderen hebben bepaalde gevoelige periodes in hun leven waarin de omgeving een grote invloed heeft op hun ontwikkeling. We spelen hierop in door passend aanbod te bieden dat aansluit bij elke leeftijds- en ontwikkelfase.

Alle kinderen verdienen het om naar de kinderopvang te gaan. Ons aanbod draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en daarom hebben we als missie zo veel mogelijk kinderen te bereiken. Kibeo heeft geen winstoogmerk en we proberen daardoor kinderopvang zo toegankelijk mogelijk te houden. We zijn aanwezig in elk dorp en elke wijk. Dichtbij gezinnen en bevorderend voor de leefbaarheid van de kern. Onze kinderopvang is toegankelijk en betaalbaar, zodat kinderen kansrijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen opgroeien.

Visie

Ons doel is alle kinderen laten opgroeien tot gezonde, sociale en verantwoordelijke jongvolwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst. We streven naar gelijke kansen voor elk kind door alle kinderen optimaal te begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling.

Eerste stapje in de wereld

Onze kernwaarden

Groei

Groei

Kinderen groeien bij ons op en we stimuleren ze te groeien in hun ontwikkeling. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers de kans krijgen om te groeien en zorgen we ervoor dat ze hun kennis en expertise blijven ontwikkelen. Dankzij eigen onderzoek en het betrekken van relevante wetenschappers, groeit onze kennis en deskundigheid voortdurend. Verder willen we voor alle kinderen bereikbaar zijn en om dat waar te maken, is groei in het aantal vestigingen belangrijk.

Samen

Samen

Samen staat centraal omdat kinderen bij ons samen spelen en samen leren. Met elkaar én met onze pedagogisch medewerkers die, naast de sociale interactie, het eigen tempo en de eigenheid van de kinderen leidend laten zijn. Maar samen betekent ook: samen met ouders en alle mensen en organisaties die bij een kind betrokken zijn. Samen kunnen we de kinderen een gelukkige en kansrijke start geven.

Vertrouwd

Vertrouwd

Wij stimuleren het zelfvertrouwen van kinderen en helpen ze hun talenten te ontwikkelen. Dat kan het best in een vertrouwde omgeving met vertrouwde gezichten en de expertise van persoonlijk betrokken pedagogisch medewerkers. Bovendien zijn we een stabiele en betrouwbare organisatie, dichtbij huis in een vertrouwd dorp of in de vertrouwde wijk. Met vertrouwen kunnen ouders hun kinderen bij ons brengen voor een dag met nieuwe ervaringen en inspirerende belevenissen.

De organisatie

Bestuurder
Elly Brand

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Verder hebben zij als taak het met raad ter zijde staan van de bestuurder. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:

Stephan Buijsse, voorzitter
Leo de Bakker
Olaf McDaniel
Els Groenewoud

Veilige en vertrouwde kinderopvang

Werken aan kwaliteit

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Want hoe weet je dat de organisatie waarvoor je kiest kwalitatief in orde is? Bij Kibeo zijn we heel open over onze kwaliteit en daar vertellen we graag over. Je kindje is letterlijk in veilige, professionele handen.

Pedagogisch beleid

Wanneer je kiest voor kinderopvang, dan wil je dat je zoon of dochter een veilig plekje krijgt met alle ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten, In het pedagogisch beleidsplan geven we de kaders, visie en uitgangspunten aan van waaruit wij werken. We vertellen je hierin wát we doen en waarom we het zo doen.

Ouderbetrokkenheid

We betrekken jou als ouder uiteraard bij alles wat we doen. Kibeo voert een actief ouderbeleid. Je kunt op diverse manieren meepraten en -denken over de opvang.

Meer over Kibeo

Organogram
Klik hier voor het organogram van Kibeo.

Jaarverslag
Blik terug en kijk vooruit met Kibeo’s jaarverslag van 2022

Jaarrekening
De jaarrekening van Kibeo is op te vragen via [email protected].

Voorwaarden
Op onze diensten zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang van toepassing. Je leest ze hier.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over de opvang bij Kibeo? Misschien staat hij wel tussen onze veelgestelde vragen. Zo niet, dan kun je altijd contact met ons opnemen via [email protected] of bel (0113) 760 250.

Ga naar veelgestelde vragen