Kibeo Raamstraat Zierikzee-111 Kibeo Raamstraat Zierikzee-111
Nieuws

Een goede start op de basisschool dankzij nauwe samenwerking tussen opvang en onderwijs

Gepubliceerd op 19 augustus 2021

Op de peutergroep van Kibeo bereiden we je kindje spelenderwijs voor op een goede start op de basisschool. Met leuke en leerzame activiteiten van Peuterstart krijgt je peuter de kans nieuwe ervaringen op te doen. Kibeo werkt nauw samen met basisscholen in de regio. Vaak bevinden de kinderopvanglocaties van Kibeo zich in óf bij een basisschool. Dat is handig voor ouders en vertrouwd voor het kind! Door de goede samenwerking tussen Kibeo en de basisscholen sluiten de thema’s van de peutergroep goed aan op de programma’s van de kleuterklas. Je peuter leert ieder thema nieuwe woordjes en vaardigheden. Op een speelse manier is er aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van je kind.

Gezamenlijke activiteiten

“We stemmen de activiteiten en thema’s van de peutergroep en de kleuterklas zo veel mogelijk op elkaar af. Ook brengen we maandelijks gezamenlijk een nieuwsbrief uit met informatie over de school, de peutergroep en de buitenschoolse opvang,” geeft Albert Tönissen, directeur OBS de Inktvis in Dirksland, aan.

Goede overdracht

Marissa Meijer, vestigingsmanager bij Kibeo Hondsgalgweg: “In de kleuterklas zien de juffen verschil in de ontwikkeling van kinderen die wel of niet naar de peuteropvang zijn gegaan. De peuters leren bijvoorbeeld in een kring zitten en doen opdrachtjes die verder worden uitgebouwd in de kleuterklas.” De kleuterjuffen zijn bekend voor de kinderen uit de peutergroep. Daardoor wordt de overstap naar de basisschool kleiner. Albert: “We zorgen voor een goede overdracht van de peutergroep naar de kleuterklas. Bijvoorbeeld door een gesprek tussen de pedagogisch medewerker, leerkracht en de ouders.” Samen zorgen we voor een goede start in het basisonderwijs.

Sandra Voorend is jeugdarts bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond. Daar volgt en bespreekt zij de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar op locaties in Oude-Tonge, Dirksland en Ooltgensplaat. Sandra vertelt over haar ervaringen met de peuteropvang.

“Peuters ontwikkelen zich op de peuteropvang op diverse gebieden. Ze leren er bijvoorbeeld met andere kinderen spelen en naar elkaar luisteren in de kring. De peuters maken ook kennis met kleine opdrachtjes, puzzeltjes of werkjes, wat concentratie vergt. Bij de peuteropvang kan daar soms net wat meer uitdaging in zitten dan thuis.”

“Een van de grootste ontwikkelsprongen zie ik terug in de spraak- en taalontwikkeling. Kinderen leren van leeftijdsgenootjes op een andere manier dan van volwassenen. Ook moeten ze meer moeite doen om zich verstaanbaar en duidelijk te maken. Ouders begrijpen hun kind vaak wel, maar in een andere omgeving kost dat meer moeite.”

“Doordat de pedagogisch medewerkers op een voorschool en de medewerkers van de jeugdgezondheidzorg de ontwikkeling van een kind gezamenlijk in kaart brengen, krijgen ze een goed beeld van de ontwikkeling van een kind, ook als het allemaal niet vanzelfsprekend gaat. Door goed overleg tussen de ouders, de jeugdgezondheidszorg en de peuteropvang kan er dan vooraf bedacht worden wat er nodig om een goede start te maken op de basisschool. We kunnen hierdoor een negatieve ervaring in de kleuterklas voorkomen.”

Meer lezen over peuteropvang bij Kibeo