Afbeelding1 Afbeelding1
Nieuws

Kibeo opent je wereld

Graphic
Gepubliceerd 23 november 2023

Kibeo staat voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, die toegankelijk is voor alle kinderen. We streven naar gelijke kansen voor elk kind door alle kinderen optimaal te begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling.

Maar wat bedoelen we daarmee en hoe doen we dat dan? Om die boodschap nog beter over te kunnen brengen, hebben we een nieuwe missie, visie en kernwaarden geïntroduceerd, die worden ondersteund door onze nieuwe slogan: Opent je wereld. In dit bericht delen we onze nieuwe missie, visie, kernwaarden en slogan met je.

Onze visie
Ons doel is alle kinderen laten opgroeien tot gezonde, sociale en verantwoordelijke jongvolwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst. We streven naar gelijke kansen voor elk kind door alle kinderen optimaal te begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling.

Kinderen ontwikkelen zich in een veilige en vertrouwde omgeving. Ze komen in contact met andere kinderen en volwassenen en leren hierdoor relaties aangaan. Dit zorgt voor een sociale ontwikkeling die een goede basis biedt voor de rest van hun leven. Want wie het al jong leert, heeft er een leven lang plezier van.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en gaan graag op ontdekking. Iedere dag krijgen ze samen met leeftijdsgenootjes een schat aan ervaringen en kansen op de kinderopvang. Samen ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Kinderen hebben bepaalde gevoelige periodes in hun leven waarin de omgeving een grote invloed heeft op hun ontwikkeling. We spelen hierop in door passend aanbod te bieden dat aansluit bij elke leeftijds- en ontwikkelfase.

Alle kinderen verdienen het om naar de kinderopvang te gaan. Ons aanbod draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en daarom hebben we als missie zo veel mogelijk kinderen te bereiken. Kibeo heeft geen winstoogmerk en we proberen daardoor kinderopvang zo toegankelijk mogelijk te houden. We zijn aanwezig in elk dorp en elke wijk. Dichtbij gezinnen en bevorderend voor de leefbaarheid van de kern. Onze kinderopvang is toegankelijk en betaalbaar, zodat kinderen kansrijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen opgroeien.

MicrosoftTeams-image (9)

Onze kernwaarden: groei, samen, vertrouwd

Groei
Kinderen groeien bij ons op en we stimuleren ze te groeien in hun ontwikkeling. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers de kans krijgen om te groeien en zorgen we ervoor dat ze hun kennis en expertise blijven ontwikkelen. Dankzij eigen onderzoek en het betrekken van relevante wetenschappers, groeit onze kennis en deskundigheid voortdurend. Verder willen we voor alle kinderen bereikbaar zijn en om dat waar te maken, is groei in het aantal vestigingen belangrijk.

Samen
Samen staat centraal omdat kinderen bij ons samen spelen en samen leren. Met elkaar én met onze pedagogisch medewerkers die, naast de sociale interactie, het eigen tempo en de eigenheid van de kinderen leidend laten zijn. Maar samen betekent ook: samen met jou als ouder en alle mensen en organisaties die bij een kind betrokken zijn. Samen kunnen we de kinderen een gelukkige en kansrijke start geven.

Vertrouwd
Wij stimuleren het zelfvertrouwen van kinderen en helpen ze hun talenten te ontwikkelen. Dat kan het best in een vertrouwde omgeving met vertrouwde gezichten en de expertise van persoonlijk betrokken pedagogisch medewerkers. Bovendien zijn we een stabiele en betrouwbare organisatie, dichtbij huis in een vertrouwd dorp of in de vertrouwde wijk. Met vertrouwen kunnen ouders hun kinderen bij ons brengen voor een dag met nieuwe ervaringen en inspirerende belevenissen.

Kibeo opent je wereld

Opent je wereld is onze belofte aan kinderen, ouders en medewerkers die voor Kibeo kiezen. We bieden een plek waar zowel kinderen als medewerkers zichzelf kunnen zijn, waar ze worden uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen en waar ze worden gestimuleerd om hun eigen interesses en passie te volgen.

Kibeo is een plek waar kinderen en onze professionals hun talenten ontdekken, ontwikkelen en volop benutten. Samen zetten we ons in voor de groei en ontwikkeling van elk kind en elke collega. Kibeo zorgt voor een schat aan ervaringen en opent een wereld vol mogelijkheden.