Kwaliteit

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Want hoe weet je dat de organisatie waarvoor je kiest kwalitatief in orde is?
Laat je eens rondleiden op een vestiging, bekijk op welke manieren je opvang samenwerkt met het onderwijs of controleer aan welke eisen je opvangorganisatie voldoet. Zo kun je een goed beeld krijgen waar de organisatie van je keuze voor staat. Bij Kibeo zijn we heel open over onze kwaliteit en daar vertellen we graag over.

Alle kinderdagverblijven van Kibeo worden regelmatig door de GGD geïnspecteerd en gecontroleerd.

In het kort
  • Goedgekeurd door de GGD
  • Gespecialiseerde medewerkers en gastouders
  • Veiligheid van binnen- en buitenruimtes
  • Intern opleidingsprogramma Kibeo Academie
  • Kwaliteitmanagementsysteem
  • Privacyregelement
  • Inzage in beleidsstukken
  • Klachtenprocedure
  • Jaarverslag Klachten 2017
Algemene voorwaarden - Kinderopvang Kibeo
GGD inspectie

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteitseisen kinderopvang, de GGD voert deze controles uit. Zij letten onder andere op ouderparticipatie, de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en huisvesting. Ook het hebben en uitvoeren van beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid is belangrijk. Al onze vestigingen zijn goedgekeurd door de GGD.

 

Onze pedagogisch medewerkers en gastouders

Je kindje is letterlijk in veilige, professionele handen. Al onze pedagogisch medewerkers hebben een kindgerichte opleiding. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen en hebben allemaal een BHV-diploma. Ook onze gastouders voldoen aan de wettelijke eisen.

Veiligheid binnen- en buitenruimtes

Je vindt bij ons alleen gecertificeerde spel- en gebruiksmaterialen. Gebouwen, ruimtes en materialen, ook speeltoestellen, worden regelmatig gekeurd door bevoegde instanties.

Kinderopvang Kibeo
Kinderopvang Sommelsdijk - Kibeo
Kibeo Academie

Wij hebben een eigen intern opleidingsprogramma; De Kibeo Academie. Iedereen die bij ons werkt, volgt jaarlijks een aantal cursussen, waarmee de vakkennis wordt verdiept en aangevuld. Zo waarborgen wij dat de groepsleiding altijd werkt met de laatste inzichten over opvoeding en verzorging van kinderen. Een aantal van deze modules is verplicht vanuit de Wet Kinderopvang, zoals BedrijfsHulpVerlening, Eerste Hulp Bij Kinderen, en Veiligheid en Gezondheid.

Privacy

Om je kind goed op te kunnen vangen, hebben we gegevens nodig; van jou en je kind(eren). Daar gaan wij uiterst zorgvuldig mee om. Hoe wij dat doen is vastgelegd in ons privacyreglement.

Als je eens minder tevreden bent

Kinderopvang Dinteloord - Kibeo

Het kan voorkomen dat je eens minder tevreden bent. Heb je een klacht? Bespreek dit dan eerst met je Unitmanager. Kom je er niet uit, laat je klacht dan aan ons weten via het klachtenformulier. Wij behandelen je klacht volgens het interne klachtreglement of het interne klachtreglement GOB.

Kom je er met Kibeo niet uit, dan kan je contact opnemen met de geschillencommissie. In de algemene voorwaarden van de branche staat meer informatie over de externe klachtenprocedure.

Heb je geen klacht, maar een signaal of verbeterpunt? Dit horen we graag. Vul ons verbeterformulier in.