MJL_1067 MJL_1067

Samenwerken Kibeo - Onderwijs

Graphic

Door middel van een intensieve samenwerking met het onderwijs, streven we naar een doorgaande ontwikkel- en leerlijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Opvang en onderwijs lopen naadloos in elkaar over, waardoor de algehele ontwikkeling van het kind doorlopend gevolgd wordt.

Dankzij een structurele samenwerking tussen opvang en onderwijs weten pedagogisch medewerkers en leerkrachten elkaar beter te vinden. Door het delen van kennis en ervaring vanuit ieders expertise, is het mogelijk kinderen vanuit een holistische benadering te ondersteunen en begeleiden. De pedagogiek en didactiek komen meer samen.

Wat kunnen wij betekenen voor onderwijs?

Kibeo kent dankzij haar ruime ervaring meerdere samenwerkingsvormen binnen en met het onderwijs. Iedere samenwerking staat op zichzelf en heeft een specifieke aanpak die past bij de visie van Kibeo en de onderwijsinstelling. Er is veel mogelijk; gezamenlijk bouwen aan een Integraal Kindcentrum (IKC), het verzorgen van de (dag)opvang binnen je school of de uitwisseling van Intern Begeleiders. We staan voor alle vormen van samenwerking open voor een gesprek.

Ook samenwerken?

We gaan graag het gesprek aan om te onderzoeken op welke manier we elkaar kunnen versterken. Zien we kansen en overeenkomsten in onze missie, visie en doelen? Dan gaan we graag de samenwerking met je aan. Samen laten we kinderen opgroeien tot gezonde, sociale en verantwoordelijke jongvolwassenen. Voor een samenleving van nu en van de toekomst.

Neem contact met ons op