Ouderbijdrage

Zorg dat je niet te veel betaalt, overleg een Inkomensverklaring
Je peuter speelt bij onze opvang. Je betaalt hiervoor een maandelijkse ouderbijdrage gebaseerd op een bruto uurtarief van € 9,25. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op je inkomen.

Klik hier voor de volledige toeslagentabel en zie je wat je maandelijkse ouderbijdrage wordt. Is je inkomen bij ons niet bekend, dan val je automatisch in het hoogste tarief voor de ouderbijdrage. Zorg dat je niet te veel betaalt, mail een ingevulde Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) naar klantrelatie@kibeo.nl.

In sommige gevallen, biedt de gemeente Goeree-Overflakkee extra ondersteuning aan: 

1. Bijzondere bijstand
De voorwaarden voor deze bijzondere bijstand vergoeding zijn:

  • Je ontvangt een uitkering van de gemeente of een andere instantie

2. Kindpakket
De voorwaarden voor deze bijdrage zijn:

  • Voor gezinnen die minder te besteden hebben met als doel dat alle kinderen kunnen meedoen