Ouderbijdrage

Zorg dat je niet te veel betaalt, overleg een Inkomensverklaring
Je peuter speelt bij onze opvang. Je betaalt hiervoor een maandelijkse ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op je inkomen. In de tabel zie je wat je maandelijkse ouderbijdrage wordt. Is je inkomen bij ons niet bekend, dan val je automatisch in het hoogste tarief voor de ouderbijdrage. Zorg dat je niet te veel betaalt, mail een ingevulde Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) naar klantrelatie@kibeo.nl.

 

Bruto gezinsinkomen per maand Maandelijkse ouderbijdrage

40 weken per jaar
4 uur per dagdeel
2 dagdelen per week

Tot € 1715,33 € 51,20
€ 1715,33 – € 2637,33 € 53,60
€ 2637,33 – € 3629,17 € 66,67
€ 3629,17 – € 4936,26 € 80,53
€ 4936,26 – € 7095,51 € 108,80
€ 7095,51 – € 9832,42 € 155,20
€ 9832,42 en hoger € 192,53

In sommige gevallen biedt de gemeente Roosendaal extra ondersteuning aan: 

1. Bijzondere bijstand (afhankelijk van situatie of obv sociaal medische indicatie)
De voorwaarden voor deze bijzondere bijstand vergoeding zijn:

2. Bijdrage aan inkomensafhankelijke ouderbijdrage  (voor reguliere peuteropvang en voor VVE)
De voorwaarden voor deze extra bijdrage zijn:

  • Minimum inkomen en vermogen en afhankelijk van de persoonlijke situatie. Aan te vragen via Kibeo.

Toeslag met indicatie

Heb je het advies van het GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan betaal je een lagere ouderbijdrage (zie tabel) én is het in de gemeente Roosendaal mogelijk om een 3e en 4e dagdeel gratis te komen.

 

Bruto gezinsinkomen per maand Maandelijkse ouderbijdrage

40 weken per jaar
4 uur per dagdeel
2 dagdelen per week

Tot € 1715,33 € 9,07
€ 1715,33 – € 2637,33 € 11,47
€ 2637,33 – € 3629,17 € 24,53
€ 3629,17 – € 4936,26 € 38,40
€ 4936,26 – € 7095,51 € 66,67
€ 7095,51 – € 9832,42 € 113,07
€ 9832,42 en hoger € 150,40

 

  • Voorwaarden:
    Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD
  • Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen naar de opvang
  • Je peuter is 2,5 jaar