Ouderbijdrage

 

Bruto gezinsinkomen per maand Maandelijkse ouderbijdrage 

40 weken per jaar
4 uur per dagdeel
2 dagdelen per week

Tot € 1715,33 € 51,20
€ 1715,34 – € 2637,33 € 53,60
€ 2637,34 – € 3629,17 € 66,67
€ 3629,18 – € 4936,25 € 80,53
€ 4936,26 – € 7095,50 € 108,80
€ 7095,51 – € 9832,42 € 155,20
€ 9832,43 en hoger € 192,53

 

Zorg dat je niet te veel betaalt, overleg een Inkomensverklaring
Je peuter speelt bij onze opvang. Je betaalt hiervoor een maandelijkse ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op je inkomen. In de tabel zie je wat je maandelijkse ouderbijdrage wordt. Is je inkomen bij ons niet bekend, dan val je automatisch in het hoogste tarief voor de ouderbijdrage. Zorg dat je niet te veel betaalt, mail een ingevulde Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) naar klantrelatie@kibeo.nl.

In sommige gevallen biedt de gemeente Vijfheerenlanden extra ondersteuning aan: 

1. Bijzondere bijstand
De voorwaarden voor deze bijzondere bijstand vergoeding zijn:

  • Je hebt een minimum inkomen en eigen vermogen

2. Individuele inkomenstoeslag

De voorwaarden voor deze inkomenstoeslag zijn:

  • Je hebt langdurig een laag inkomen (minimaal 3 jaar) en weinig vermogen

3. Maatwerk
De voorwaarden voor deze extra tegemoetkoming zijn:

  • Maatwerk via Stichting Leergeld

 


Indicatie van de GGD?

Heb je het advies van de GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Vijfheerenlanden mogelijk om een 3e  en 4e dagdeel gratis te komen.

De GGD stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden voor een 3e dagdeel te bespreken.

Voorwaarden:
– Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD
– Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen naar de opvang
– Je peuter is 2,5 jaar