Extra regeling naast kinderopvangtoeslag?

1. Bijzondere bijstand (afhankelijk van situatie of obv sociaal medische indicatie)
De voorwaarden voor deze bijzondere bijstand vergoeding zijn:

2. Bijdrage aan inkomensafhankelijke ouderbijdrage  (voor reguliere peuteropvang en voor VVE)
De voorwaarden voor deze extra bijdrage zijn:

  • Minimum inkomen en vermogen en afhankelijk van de persoonlijke situatie. Aan te vragen via Kibeo.

Indicatie van de GGD?

Heb je het advies van de GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Roosendaal mogelijk om een 3e en 4e dagdeel gratis te komen. Ook ontvang je € 1,58 per uur korting op je betaalde uren van het pakket Past bij Jou, naast de gratis VVE dagdelen en naast je kinderopvangtoeslag.

De GGD stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden voor een 3e en 4e dagdeel te bespreken.

Voorwaarden:

  • Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD
  • Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen naar de opvang
  • Je peuter is 2,5 jaar