Kibeo Raamstraat Zierikzee-106 Kibeo Raamstraat Zierikzee-106
Nieuws

Vroegschools kennis maken met het verkeer bij Kibeo

Gepubliceerd op 24 september 2021

Kinderen willen de wereld ontdekken. Leren lopen, leren fietsen, naar buiten gaan en kijken wat er allemaal gebeurt op straat. Om kinderen normen, waarden en gewoontes in het verkeer mee te geven heeft Kibeo zich aangesloten bij het project JONGleren in het verkeer.

Project JONGleren in het verkeer

Het project JONGleren in het verkeer gaat over het gedrag in het verkeer en de verkeersopvoeding van peuters en kleuters. Binnen dit project is er een programma opgezet om kinderen een passend en educatief programma te bieden om hun kennis te laten maken met het verkeer. Zo worden er op het plein verschillende verkeerssituaties nagespeeld waar kinderen doormiddel van rollenspel op een veilige manier kennis maken met het verkeer. Tijdens dit rollenspel zijn er niet alleen verkeersdeelnemers, de kinderen kunnen zich namelijk ook verkleden als politieagent om te kijken of alle verkeersdeelnemers zich goed aan de regels houden. Ook leren de kinderen over het verkeer door het lezen van boekjes, zingen van liedjes, maken van knutselwerkjes en het spelen met verschillend themagericht speelmateriaal zoals een echt werkend stoplicht. Het programma ondersteunt leerkrachten, pedagogisch medewerkers en opvoeders bij verkeerseducatie. Het programma sluit naadloos aan op de ontwikkelingsgebieden van het Voor– en Vroegschoolse Educatieprogramma (VVE) binnen Kibeo.

Deelnemende Kibeo-vestigingen

Vanuit Kibeo nemen er in Zeeland twee vestigingen deel aan het project. Dit zijn Kibeo Bergweg in Goes en Kibeo Raamstraat in Zierikzee. Naast de twee deelnemende vestigingen in Zeeland nemen ook alle Kibeo-vestigingen in de gemeente Moerdijk en Steenbergen deel aan dit project. Op deze vestigingen maken de kinderen op een leuke, uitdagende en educatie wijze kennis met het verkeer. Er zijn eveneens veel basisscholen die zich hebben aangesloten bij dit project. Deze brede betrokkenheid draagt positief bij aan de doorgaande leerlijn van peuteropvang naar basisonderwijs.

Ouderbijeenkomst

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol in de voor-en vroegschoolse verkeerseducatie. Daarom wordt er binnen dit project een ouderbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor de verschillende ontwikkelfases van kinderen, de manier waarop kinderen verkeersituaties ervaren, de beperkingen van jonge kinderen in het verkeer, het veilig vervoeren van kinderen en de invloed van het eigen voorbeeldgedrag.

Kibeo Raamstraat Zierikzee-106