MicrosoftTeams-image (13) MicrosoftTeams-image (13)
Nieuws

Integraal Kindcentrum Don Bosco feestelijk geopend

Gepubliceerd op 22 oktober 2021

Op vrijdag 22 oktober is IKC Don Bosco officieel geopend. Vanaf nu vormen Kibeo Deken Tomaslaan en De Don Boscoschool in ‘s-Heerenhoek samen een Integraal Kindcentrum (IKC) en gaan samen verder onder de naam IKC Don Bosco.

Kibeo Deken Tomaslaan en De Don Boscoschool werken al geruime tijd nauw samen en zijn lang bezig geweest met de voorbereidingen om samen een Integraal Kindcentrum (IKC) te worden. Beiden zijn dan ook blij dat de samenwerking officieel is ondertekend.

Kinderen hebben, samen met vriendjes, altijd wel wat te zien, te ont­dekken of te doen bij IKC Don Bosco. Op het IKC krijgen kinderen alle ruimte om zelf initiatieven te ontplooien en beslissingen te nemen, waarbij zij ook leren om rekening te houden met vriendjes en de omgeving. Ook leren kinderen verantwoordelijk­heid te nemen en grenzen te stellen. Dit bevordert de zelfredzaamheid van kinderen.

Wat is een Integraal Kindcentrum?

IKC Don Bosco is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waar zij leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten onder één dak. Dat is handig voor ouders en vertrouwd voor het kind. Binnen het IKC werkt het hele team vanuit één visie. Voor de kinderen betekent dit dat er een vloeiende overgang is tussen opvang en onderwijs, dat er een breed aanbod is en dat medewerkers elkaar ken­nen en onderling afspraken maken. De ontwikkeling van de kinderen wordt bij een IKC in een doorgaande lijn gevolgd, op die manier weten we wat de talenten van de kinderen zijn en waar kinderen eventueel extra aandacht verdienen. Samen­werking met de ouders staat binnen een IKC voorop.

Opening KinderzwerfboekStation

Naast de officiële opening van het IKC is ook het KinderzwerfboekStation geopend. Kinderen kunnen hier terecht voor een zwerfboek, zodat zoveel mogelijk kinderen gestimuleerd worden om thuis boeken te lezen.

Wat zijn zwerfboeken?

Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen en KinderzwerfboekStations. Hoe een boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd.

Bekijk vestiging
MicrosoftTeams-image (13)