MET_7732 MET_7732

Pedagogisch beleid

Graphic

Pedagogisch beleid van Kibeo

Wanneer je kiest voor kinderopvang, dan wil je dat je zoon of dochter een veilig plekje krijgt met alle ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. En dat we rekening houden met de persoonlijke behoeftes van je kind. Wil je weten hoe we dat bij Kibeo doen, lees dan ons pedagogisch beleid.

Bekijk het volledige pedagogisch beleidsplan

Of bekijk onze pedagogisch cirkel

Wat vind je in het pedagogisch beleid?

In het pedagogisch beleid zie je in één document wat Kibeo belangrijk vindt bij de opvang van jouw kind. Zoals:

  • hoe stellen we je kind op zijn of haar gemak in de groep met leeftijdsgenootjes
  • op welke manier wordt je kind op een speelse manier gestimuleerd in zijn of haar ontwikkeling
  • hoe leren we je kind vriendjes te maken
  • het ritme van thuis is uitgangspunt, hoe gaat dat?

Daarnaast heel veel praktische zaken zoals; hoe denken we over voeding, mogen stagiaires meewerken op de groep en nog veel meer.

MJL_4011

Pedagogisch klimaat

Om ervoor te zorgen dat je kind zich prettig voelt bij ons, is een goed pedagogisch klimaat nodig. Dat bestaat uit de volgende basiselementen:

  • bieden van emotionele veiligheid
  • stimuleren van sociale competenties
  • stimuleren van persoonlijke competenties
  • overbrengen van normen en waarden
  • kwaliteit van leefomgeving

De eigenheid en achtergrond van je kind

Je kind ontwikkelt zich razendsnel en heeft telkens de juiste uitdaging nodig. De pedagogisch medewerkers van je kind volgen de totale ontwikkeling van je kind van 0 t/m 3 jaar door middel van een kindvolgsysteem; de methodes KIJK! of DE ontwikkelingslijnen. Hierdoor weten zij precies waaraan je kind behoefte heeft en geven altijd de juiste hoeveelheid uitdaging door de activiteiten daarop af te stemmen.

Samenwerking met basisscholen

Kibeo werkt nauw samen met kindgerichte organisaties, zoals basisscholen. De gegevens uit de KIJK!-observaties worden, als je kind bijna 4 jaar is, overgedragen aan de basisschool. Zo weet de leerkracht waar jouw kind behoefte aan heeft en zorgen we voor een zo goed mogelijke start op de basisschool. Dit gesprek gebeurt natuurlijk alleen met je toestemming.

Wanneer je kind extra aandacht nodig heeft

Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen kinderopvang aan te kunnen bieden. Daarom bieden we, net zoals basisscholen passend onderwijs, passende opvang.

Lees hier hoe we dat bij Kibeo doen