Algemene toelichting

Dagopvang: 0 t/m 3 jaar

De tarieven die op de website genoemd worden, worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Een uitzondering hierop is de opvangmogelijkheid ‘Past bij jou – 40 weken’. De tarieven worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Bij ouders en/of verzorgers die niet in aanmerking komen voor toeslag, wordt het aantal weken dat zij afnemen ook in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. In de maanden juni en juli wordt dan niet geïncasseerd.

Buitenschoolse opvang: 4 t/m 12 jaar

Voor BSO gelden er voor (taxi)vervoer andere voorwaarden.

Bekijk onze leveringsvoorwaarden

Kinderopvang Kibeo
Kibeo Molenlaan
Buitenschoolse opvang: Flexibele vakantieuren

Vakantieuren worden, afhankelijk van het aantal dat je afneemt, aangeboden tegen hetzelfde tarief als de uren tijdens de schoolweken. De jaarlijkse kosten van deze flexibele vakantieuren worden verwerkt in je maandelijkse factuur. Start de opvang gedurende het jaar dan worden de vakantieuren naar rato aangeboden. De minimale afname van 120, 130  of 140 flexibele vakantieuren (afhankelijk van de dienst) wordt omgerekend naar het aantal maanden dat nog rest tot het einde van het kalenderjaar. Restitutie van niet gebruikte, maar wel reeds betaalde vakantieuren vindt niet plaats.

Flexibele vakantieuren kunnen, behalve tijdens schoolvakanties, ook gebruikt worden tijdens de schoolweken. Bijvoorbeeld tijdens studiedagen en sluiting van de school. Of als je kind incidenteel extra bij de BSO komt spelen.

Wil je opvang in de schoolvakanties? Meld je kind altijd aan voor de VakantiemiX. Gaat je kind tijdens de vakantie naar dezelfde BSO als tijdens de schoolweken? Meld je kind dan aan via Mijn Kibeo. Gaat je kind tijdens de vakanties naar een andere vestiging? Dan kun je je kind ongeveer 6 weken voor de start van de vakantie aanmelden via het online inschrijfformulier.

Sluitingsdagen

Kibeo heeft de mogelijkheid maximaal twee door de organisatie (nader) te bepalen dagen te sluiten. In samenspraak met de Cliëntenraad zijn dit allebei dagen die een feestdag verbinden met het weekend.
Voor 2020 zijn dit maandag 4 mei, de dag vóór Bevrijdingsdag en vrijdag 22 mei, de dag na Hemelvaartsdag.
Voor 2021 zijn dit maandag 26 april, de dag voor Koningsdag en vrijdag 14 mei, de dag na Hemelvaartsdag

Op deze dagen zijn alle vestigingen van Kibeo en Wiedewei en het Centraal Kantoor van Kibeo gesloten.

Kinderopvangtoeslag

Ben je beiden werkzaam en/of schoolgaand dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Vraag de toeslag direct aan via toeslagen.nl zodra je je overeenkomst voor kinderopvang hebt ontvangen of ten minste binnen 3 maanden nadat je gestart bent met het afnemen van opvang. Zo loop je zeker geen toeslag mis en voorkom je dat je onnodig kosten zelf voorschiet.

nl_NL