Algemene toelichting

Dagopvang: 0 t/m 3 jaar

De tarieven die op de website genoemd worden, worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Een uitzondering hierop is de opvangmogelijkheid ‘Past bij jou – 40 weken’. De tarieven worden voor bestaande klanten berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Bij ouders en/of verzorgers die niet in aanmerking komen voor toeslag, wordt het aantal weken dat zij afnemen ook in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. In de maanden juni en juli wordt dan niet geïncasseerd.

Voor nieuwe klanten geldt dit niet; zij ontvangen iedere maand een factuur.

Buitenschoolse opvang: 4 t/m 12 jaar

Voor BSO gelden er voor (taxi)vervoer andere voorwaarden.

Bekijk ons reglement kinderopvangvoorzieningen

Kinderopvang Kibeo
Een afwezigheidstegoed wanneer je kind een keer niet komt

Komt je kind een keer niet naar de opvang? Dan meld je de opvangdag af in het ouderportaal. Je ontvangt voor de afgemelde uren afwezigheidstegoed. Je kunt dit afwezigheidstegoed in uren opnieuw inzetten, gedurende het hele kalenderjaar.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvraag voor het inzetten van je afwezigheidstegoed wordt niet eerder dan 10 werkdagen van tevoren ingediend;
  • Kibeo beoordeelt je aanvraag, op basis van het aantal kinderen en beschikbare pedagogisch medewerkers dat al aanwezig is het aangevraagde moment;
  • Je hebt per kind een apart afwezigheidstegoed;
  • Het afwezigheidstegoed kan niet ingezet worden voor vakantieopvang;
  • Het afwezigheidstegoed is een kalenderjaar geldig of tot de laatste dag van je opvangovereenkomst wanneer je de opvang tussentijds opzegt;
  • Er vindt aan het eind van het kalenderjaar geen restitutie plaats voor niet-gebruikte uren. Heb je nog een aantal opvangruiluren over, dan vervallen deze.
  • Afhankelijk van je pakket, is er per kalenderjaar een maximum aantal uur aan afwezigheidstegoed dat je kunt inzetten.

Voor Dagopvang geldt:

Bij het pakket Altijd Zeker > 4 dagen; 52 weken niet meer dan 396 uur per kalenderjaar
Bij het pakket Altijd Zeker > 3 dagen (incl. min 1 woe of vrij) niet meer dan 396 uur per kalenderjaar
Bij het pakket Altijd Zeker > 2 dagdelen niet meer dan 132 uur per kalenderjaar
Bij het pakket Altijd Zeker OV-regelingen niet meer dan 132 uur per kalenderjaar
Bij het pakket Past bij jou – 4 u per dagdeel, 40 weken niet meer dan 40 uur per kalenderjaar
Bij het pakket Past bij jou OV-regelingen niet meer dan 40 uur per kalenderjaar

Voor de Buitenschoolse opvang geldt:

Bij het pakket Altijd Zeker > 3 nso dd incl. 140 flexibele vakantieuren niet meer dan 70 uur per kalenderjaar
Bij het pakket Altijd Zeker > 2 nso dd incl. 130 flexibele vakantieuren niet meer dan 70 uur per kalenderjaar
Bij het pakket Altijd Zeker incl. 120 flexibele vakantieuren niet meer dan 35 uur per kalenderjaar
Bij het pakket Past bij jou niet meer dan 35 uur per kalenderjaar.
Bij het pakket BSO OV-regelingen niet meer dan 35 uur per kalenderjaar

Lees alle voorwaarden rondom ruilen via afwezigheidstegoed in het reglement

Kibeo Molenlaan
Buitenschoolse opvang: Flexibele vakantieuren

Vakantieuren worden, afhankelijk van het aantal dat je afneemt, aangeboden tegen hetzelfde tarief als de uren tijdens de schoolweken. De jaarlijkse kosten van deze flexibele vakantieuren worden verwerkt in je maandelijkse factuur. Start de opvang gedurende het jaar dan worden de vakantieuren naar rato aangeboden. De minimale afname van 120, 130  of 140 flexibele vakantieuren (afhankelijk van de dienst) wordt omgerekend naar het aantal maanden dat nog rest tot het einde van het kalenderjaar. Restitutie van niet gebruikte, maar wel reeds betaalde vakantieuren vindt niet plaats.

Flexibele vakantieuren kunnen, behalve tijdens schoolvakanties, ook gebruikt worden tijdens de schoolweken. Bijvoorbeeld tijdens studiedagen en sluiting van de school. Of als je kind incidenteel extra bij de BSO komt spelen.

Wil je opvang in de schoolvakanties? Meld je kind altijd aan voor de VakantiemiX. Gaat je kind tijdens de vakantie naar dezelfde BSO als tijdens de schoolweken? Meld je kind dan aan via Mijn Kibeo. Gaat je kind tijdens de vakanties naar een andere vestiging? Dan kun je je kind een aantal weken voor de start van de vakantie aanmelden via het online inschrijfformulier.

Sluitingsdagen

Kibeo heeft de mogelijkheid maximaal twee door de organisatie (nader) te bepalen dagen te sluiten. In samenspraak met de Cliëntenraad zijn dit allebei dagen die een feestdag verbinden met het weekend.
Voor 2022  is dit vrijdag 27 mei, de dag na Hemelvaartsdag. In 2022 is er één extra sluitingsdag, in plaats van twee sluitingsdagen zoals in de voorgaande jaren.

Op deze dag zijn alle vestigingen van Kibeo en Wiedewei en het Centraal Kantoor van Kibeo gesloten.

Kinderopvangtoeslag

Ben je beiden werkzaam en/of schoolgaand dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Vraag de toeslag direct aan via toeslagen.nl zodra je je overeenkomst voor kinderopvang hebt ontvangen of ten minste binnen 3 maanden nadat je gestart bent met het afnemen van opvang. Zo loop je zeker geen toeslag mis en voorkom je dat je onnodig kosten zelf voorschiet.

nl_NL