Algemene toelichting

Dagopvang: 0 t/m 3 jaar

De tarieven die op de website genoemd worden, worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 12 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Een uitzondering hierop is de opvangmogelijkheid ‘Past bij jou – 40 weken’. De tarieven worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. Bij ouders en/of verzorgers die in aanmerking komen voor toeslag, wordt het aantal weken dat zij afnemen in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. In de maanden juni en juli wordt dan niet geïncasseerd.

Buitenschoolse opvang: 4 t/m 12 jaar

De tarieven worden berekend over het aantal weken dat je opvang afneemt en in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. In de maanden juni en juli wordt niet geïncasseerd. Voor BSO bij Kibeo op Goeree-Overflakkee en in Barendrecht gelden er voor (taxi)vervoer andere voorwaarden.

Bekijk onze leveringsvoorwaarden

Kinderopvang Kibeo
Dagopvang: vakantieweken doorgeven vóór 1 februari 2018

Past bij jou 40> weken <52
Heb je gekozen voor de mogelijkheid ‘Past bij jou’ waarbij je meer dan 40 weken en minder dan 52 weken opvang afneemt, dan heb je een aantal weken geen opvang. Jij kiest zelf welke weken dit zijn. Dit kan tijdens schoolvakanties, maar het mag ook tijdens de schoolweken. Geef je keuze vóór 1 februari door aan klantrelatie@kibeo.nl.

Af en toe ertussenuit
Heb jij gekozen voor de mogelijkheid ‘Af en toe ertussenuit’, dan heb je vier weken per jaar geen opvang. Deze weken vallen in de door de overheid vastgestelde vakanties. Je kunt hierbij kiezen uit één van de drie mogelijke meivakantieweken en twee uit de drie mogelijke zomervakantieweken. De week tijdens de kerstvakantie ligt vast. Geef je keuze vóór 1 februari door aan klantrelatie@kibeo.nl.

Vakantie Datum
1 week tijdens de meivakantie van 23 april t/m 11 mei (week 17, week 18 of week 19)
2 weken tijdens de zomervakantie regio Midden van 30 juli t/m 17 augustus (week 30, week 31 of  week 32)
2 weken tijdens de zomervakantie regio Zuid van 23 juli t/m 10 augustus (week 31, week 32 of week 33)
1 week tijdens de kerstvakantie van 25 december t/m 29 december (week 52)
Flexibele vakantieuren

Vakantieuren worden, afhankelijk van het aantal dat je afneemt, aangeboden tegen hetzelfde tarief als de uren tijdens de schoolweken. De jaarlijkse kosten van deze flexibele vakantieuren worden verwerkt in je maandelijkse factuur. Start de opvang gedurende het jaar dan worden de vakantieuren naar rato aangeboden. De minimale afname van 110 of 55 flexibele vakantieuren (afhankelijk van de dienst) wordt omgerekend naar het aantal maanden dat nog rest tot het einde van het kalenderjaar. Restitutie van niet gebruikte, maar wel reeds betaalde vakantieuren vindt niet plaats.

Flexibele vakantieuren kunnen, behalve tijdens schoolvakanties, ook gebruikt worden tijdens de schoolweken. Bijvoorbeeld tijdens studiedagen en sluiting van de school. Of als je kind incidenteel extra bij de BSO komt spelen.

Wil je opvang in de schoolvakanties? Meld je kind aan voor de VakantiemiX. Dit doe je via de ouderportal. 

Sluitingsdagen

Kibeo heeft de mogelijkheid maximaal twee door de organisatie (nader) te bepalen dagen te sluiten. In samenspraak met de Cliëntenraad zijn dit allebei dagen die een feestdag verbinden met het weekend.
Voor 2018 zijn dit vrijdag 11 mei – de dag na Hemelvaartsdag – en maandag 31 december.
Voor 2019 zijn dit vrijdag 31 mei – de dag na Hemelvaartsdag – en vrijdag 27 december
Op deze beide dagen zijn alle vestigingen van Kibeo en Wiedewei en het Centraal Kantoor van Kibeo gesloten.

Kinderopvangtoeslag

Ben je beiden werkzaam en/of schoolgaand dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Vraag de toeslag binnen 3 maanden nadat je gestart bent met het afnemen van opvang aan via toeslagen.nl. Zo loop je zeker geen toeslag mis.

Overgangsregeling Goeree-Overflakkee

Maak je gebruik van een overgangsregeling voor opvang op Goeree-Overflakkee? Bekijk hier de tarieven.

Overgangsregeling Barendrecht

Maak je gebruik van een overgangsregeling voor opvang in Barendrecht? Bekijk hier de tarieven.

Kinderopvang Rilland - Kibeo