MJL_0240 MJL_0240

Vervoerstrajecten

Graphic

Vervoer tussen basisschool en Kibeo

Kibeo vindt het belangrijk kinderen in hun eigen omgeving op te vangen. Daarom zit de BSO vaak in of dichtbij school. Waar opvang op school niet mogelijk is of bij een Wiedewei-locatie, regelt Kibeo het vervoer.

De uitgangspunten voor het vervoer zijn:

  • Vervoer vindt alleen plaats op vaste vervoerstrajecten
  • We kiezen altijd voor de meest veilige route, hier wordt niet van afgeweken
  • Vervoer vindt alleen plaats vanuit eigen werkgebied, kinderen worden niet gehaald in gebieden waar Kibeo niet gevestigd is
  • ’s Ochtends vindt in principe geen vervoer van kinderen plaats (VSO alleen op vestigingen bij/in school)
  • Vervoer is kostendekkend
  • De vervoerskosten zijn vaste kosten. Restitutie voor niet-gebruikt vervoer vindt niet plaats.
  • Op vervoer zijn de bepalingen uit het reglement Kinderopvangvoorzieningen Kibeo van toepassing.

Tarieven

Voor een vervoerstraject geldt in 2024 het tarief van € 5,26 per rit per kind.

 

Vervoerstrajecten

 

Trajecten in Moerdijk

Van basisschool De Molenvliet naar Wiedewei Klundert

 

Trajecten in Barendrecht

Van basisschool Smitshoek-Riederhof naar Wiedewei Buitengewoon
Van basisschool De Zeppelin naar Wiedewei Buitengewoon
Van basisschool Smitshoek-Brandsma-akker naar Wiedewei Buitengewoon
Van basisschool de Trinoom naar Wiedewei Buitengewoon

 

Trajecten in de Hoeksche Waard

Van basisschool Molenwiek naar Sport-BSO Hoeksche Waard
Van basisschool De Boomgaard naar Sport-BSO Hoeksche Waard

 

Trajecten in Kapelle

Van basisschool Juliana van Stolberg naar Elorah Kapelle