Ouderbijdrage

 

Bruto gezinsinkomen per maand Maandelijkse ouderbijdrage

40 weken per jaar
4 uur per dagdeel
2 dagdelen per week

Tot € 1715,33 € 36,53
€ 1715,33 – € 2637,33 € 38,93
€ 2637,33 – € 3629,17 € 52,-
€ 3629,17 – € 4936,26 € 65,87
€ 4936,26 – € 7095,51 € 94,13
€ 7095,51 – € 9832,42 € 140,53
€ 9832,42 en hoger € 177,87

 

Zorg dat je niet te veel betaalt, overleg een Inkomensverklaring
Je peuter speelt bij onze opvang. Je betaalt hiervoor een maandelijkse ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op je inkomen. In de VNG tabel zie je wat je maandelijkse ouderbijdrage wordt. Is je inkomen bij ons niet bekend, dan val je automatisch in het hoogste tarief voor de ouderbijdrage. Zorg dat je niet te veel betaalt, mail een ingevulde Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) naar klantrelatie@kibeo.nl.

In sommige gevallen biedt de gemeente Kapelle extra ondersteuning aan: 

1. Bijzondere bijstand vergoeding voor noodzakelijke kinderopvang.
De voorwaarden voor deze bijzondere bijstand vergoeding zijn:

  • Binnen je gezin heeft één persoon een beperking waardoor kinderopvang noodzakelijk is (obv sociaal medische indicatie via het CJG)

1.a. Bijzondere bijstand vergoeding voor ouders van een kind met een VVE indicatie
De voorwaarden voor deze bijzondere bijstand vergoeding zijn:

  • Je kind heeft een VVE indicatie en plaatsing. Daarnaast is het gezamenlijk toetsingsinkomen lager dan € 20.584,00 per jaar.

Ouders die in deze categorie vallen, betalen een ouderbijdrage van € 108,80 per jaar.

2. Maatwerk in belang van kind/gezin
De voorwaarden voor deze extra tegemoetkoming zijn:

  • Gezinnen waarvan de lokale gemeentelijke toegang tot Jeugdhulp vaststelt dat peuteropvang in het belang van het kind/gezin is

3. Max vergoeding van  € 203,- per kind (o-4) per jaar
Via het Declaratiefonds Kapelle
De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Je hebt een minimaal inkomen en eigen vermogen

Indicatie van de GGD?

Heb je het advies van de GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Kapelle mogelijk om een 3e én een 4e dagdeel gratis te komen.

De GGD stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden voor een 3e en 4e dagdeel te bespreken.

Voorwaarden:

  • Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD
  • Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen van 4 uur naar de opvang
  • Je peuter is minimaal 2,5 jaar

In sommige gevallen biedt de gemeente Kapelle extra ondersteuning aan voor ouders van kinderen met een VVE-indicatie:

1. Jaarlijkse ouderbijdrage maximaal € 108,80 voor het 1e en 2e dagdeel peuteropvang.
De voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • Je gezamenlijk gezinsinkomen is niet hoger dan € 20.584,- per jaar

Kom je in aanmerking voor deze regeling? Vul het aanvraagformulier in.