Ouderbijdrage

 

Bruto gezinsinkomen per maand Maandelijkse ouderbijdrage 

40 weken per jaar
4 uur per dagdeel
2 dagdelen per week

Tot € 2172,17 € 51,20
€ 2172,18 – € 2286,42 € 52,33
€ 3005,68 – € 3128,83 € 65,93
€ 4007,18 – € 4133,00 € 79,08
€ 5206,17- € 5476,17 € 95,63
€ 6016,01 – € 6285,83 € 111,49
€ 7095,51 – € 7365,67 € 132,12
€ 8175,18 – € 8450,42 € 153,43
€ 10661,51 en hoger € 193,32

 

Klik hier voor de volledige tabel

Zorg dat je niet te veel betaalt, overleg een Inkomensverklaring
Je peuter speelt bij onze opvang. Je betaalt hiervoor een maandelijkse ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op je inkomen. In de tabel zie je wat je maandelijkse ouderbijdrage wordt. Is je inkomen bij ons niet bekend, dan val je automatisch in het hoogste tarief voor de ouderbijdrage. Zorg dat je niet te veel betaalt, mail een ingevulde Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) naar klantrelatie@kibeo.nl.

In sommige gevallen biedt de gemeente Schouwen-Duiveland extra ondersteuning aan: 

1. Max vergoeding van  €152,- per persoon per jaar.
De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Voor ouders met inkomen lager dan 120% van bijstandsnorm en klein vermogen.

2. Maatwerk 
De voorwaarden voor deze extra tegemoetkoming zijn:

  • Maatwerk via Stichting Leergeld

3. Bijzondere bijstand vergoeding voor noodzakelijke kinderopvang.
De voorwaarden voor deze bijzondere bijstand vergoeding zijn:

  • Binnen je gezin heeft één persoon een beperking waardoor kinderopvang noodzakelijk is (obv sociaal medische indicatie via het CJG)

4. Maatwerk in belang van kind/gezin
De voorwaarden voor deze extra tegemoetkoming zijn:

  • Gezinnen waarvan de lokale gemeentelijke toegang tot Jeugdhulp vaststelt dat peuteropvang in het belang van het kind/gezin is

 

Indicatie van de GGD?

Heb je het advies van de GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Schouwen-Duiveland mogelijk voor peuters van 2 tot 2,5 jaar om een 3e dagdeel gratis te komen. Voor peuters vanaf 2,5 jaar geldt dat zij met een VVE-indicatie van de GGD recht hebben op een gratis 3e én 4e dagdeel.

De GGD stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden voor een 3e en eventueel 4e dagdeel te bespreken.

Voorwaarden:

  • Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD + ouderverklaring
  • Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen naar de opvang

In sommige gevallen biedt de gemeente Schouwen-Duiveland extra ondersteuning aan:

1.  1e en 2e dagdeel worden eventueel ook vergoed (naast 3e en eventueel 4e dagdeel)

Voorwaarden hiervoor zijn:

1. Minima met doelgroep peuters (via bijzondere bijstand)