Ouderbijdrage

Overleg een Inkomensverklaring
De gemeente vindt het heel belangrijk dat je peuter de kans krijgt om zich spelenderwijs te ontwikkelen, daarom komen ze je tegemoet in de kosten voor peuteropvang. De gemeente Steenbergen geeft subsidie voor 3 uur per dagdeel. Omdat de dagdelen bij Kibeo minimaal 4 uur bedragen, is de maandelijkse ouderbijdrage berekend op 3 uur per dagdeel. Daarnaast betaal je per dagdeel nog 1 uur het ‘Past bij jou’ tarief van € 10,08 bruto per uur. Dit komt bovenop de maandelijkse ouderbijdrage van € 47,55.
Mail een ingevulde Inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier) naar klantrelatie@kibeo.nl.

In sommige gevallen biedt de gemeente Steenbergen extra ondersteuning aan: 

1.  Bijzondere bijstand
De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Je hebt een minimaal inkomen en eigen vermogen

2. Individuele inkomenstoeslag
De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Je hebt langdurig een laag inkomen en weinig vermogen

3. Sociaal medische indicatie
De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Je kunt om sociaal en/of medische redenen niet/onvoldoende voor je kind(eren) zorgen en hebt daarom kinderopvang nodig is + je inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm

4. Stichting Leergeld
De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Je inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm

Indicatie van de GGD?

Heb je het advies van de GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Steenbergen mogelijk om voor het 1e en 2e dagdeel tegen een kortingstarief naar de opvang te komen, namelijk € 22,27 per maand én een 3e en 4e dagdeel gratis te komen.

De GGD stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Voorwaarden:

  • Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD
  • Minimale afname van 4 dagdelen
  • Je peuter is 2,5 jaar