Extra regeling naast kinderopvangtoeslag?

De gemeente vindt het heel belangrijk dat je peuter de kans krijgt om zich spelenderwijs te ontwikkelen, daarom komen ze je tegemoet in de kosten voor peuteropvang.

Kies je voor het pakket ‘Past bij jou’, dan krijg je € 0,55 korting op het bruto uurtarief. Korting geldt enkel bij afname van 40 weken, 2 dagdelen van 4 uur per week.

Extra ondersteuning

In sommige gevallen, biedt de gemeente Noord-Beveland extra ondersteuning aan:

1.a. Tegemoetkoming voor noodzakelijke kinderopvang
De voorwaarden voor deze tegemoetkoming zijn:

  • Binnen je gezin heeft één persoon een beperking waardoor kinderopvang noodzakelijk is (obv sociaal medische indicatie via het CJG)

1.b. Vergoeding voor ouders van een kind met een VVE indicatie
De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Je kind heeft een VVE indicatie en plaatsing. Daarnaast is het gezamenlijk toetsingsinkomen lager dan € 20.584,00 per jaar.

Ouders die in deze categorie vallen, betalen een ouderbijdrage van € 108,80 per jaar.

2. Maatwerk in belang van kind/gezin
De voorwaarden voor deze extra tegemoetkoming zijn:

  • Gezinnen waarvan de lokale gemeentelijke toegang tot Jeugdhulp vaststelt dat peuteropvang in het belang van het kind/gezin is

3. Max vergoeding van  € 300- per kind (o-18)
(via het Declaratiefonds Noord-Beveland)
De voorwaarden voor deze vergoeding zijn:

  • Je hebt een minimaal inkomen en eigen vermogen

Indicatie van de GGD?

Heb je het advies van de GGD je peuter naar Kibeo te brengen voor een extra steuntje in de rug m.b.t. taal- en/of sociale ontwikkeling? Dan is het in de gemeente Noord-Beveland mogelijk om een 3e en 4e dagdeel gratis te komen.

De GGD stuurt het advies ook naar ons. Wij nemen contact met je op om de mogelijkheden voor een 3e en 4e dagdeel te bespreken.

Voorwaarden:

  • Je hebt hiervoor een indicatie gekregen vanuit de GGD
  • Je kindje komt al 2 betaalde dagdelen naar de opvang

In sommige gevallen, biedt de gemeente Noord-Beveland extra ondersteuning aan voor ouders van kinderen met een VVE-indicatie:

1. Jaarlijkse ouderbijdrage maximaal € 108,80 voor het 1e en 2e dagdeel peuteropvang.
De voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • Je gezamenlijk gezinsinkomen is niet hoger dan € 20.584,- per jaar