DSC_0016 DSC_0016

BSO voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften

Graphic

Heeft je kind een extra zorgvraag? Dan kan hij of zij na schooltijd meespelen op een BSO voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Deze buitenschoolse opvang is ingericht om kinderen van 4 t/m 12 jaar met een extra zorgvraag te begeleiden. Kibeo werkt hiervoor samen met Juvent. Kinderen die naar de BSO komen, hebben soms extra zorg en aandacht nodig omdat ze gedragsproblemen, sociaal emotionele problematiek of een verstandelijke beperking hebben. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om contact te leggen of te onderhouden met kinderen of kunnen moeilijk vertellen wat hen bezighoudt of wat ze voelen.

Waarom kiezen voor een BSO met extra ondersteuning?

  • Kleine groepen
  • Leuke, groepsgerichte activiteiten
  • Veel aandacht voor één op één begeleiding
  • Gespecialiseerde pedagogisch medewerkers
  • Nauwe samenwerking tussen ouders, school en BSO
  • Extra ondersteuning van een gedragsdeskundige van Juvent

Wat is het doel?

De BSO met extra ondersteuning is erop gericht om op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier vrije tijd te besteden en sociaal emotionele vaardigheden te vergroten. Door deze laagdrempelige vorm van begeleiding, krijgt je kind in een vroegtijdig stadium extra zorg waardoor ernstigere problemen en intensievere vormen van hulp vaak voorkomen kunnen worden.

Hoe werkt het?

Op de groep staan een pedagogisch medewerker van Kibeo en van Juvent. Zij krijgen ondersteuning van een gedragsdeskundige van Juvent. De groepen zijn kleiner dan reguliere BSO-groepen; er kunnen maximaal 12 kinderen terecht. Naast een groepsgerichte aanpak, is er volop aandacht voor één op één begeleiding. Er is een nauwe samenwerking tussen school, ouders en de BSO.

Leuk
Dagelijks staan leuke activiteiten centraal. De dag is voorspelbaar waardoor je kind zich veilig voelt in deze omgeving. Daarnaast is de ruimte rustig ingericht en zijn er vaste speelplekken.

Vertrouwd
De focus ligt op het benadrukken van de goede kwaliteiten van je kind. Een positieve benadering stimuleert je zoon of dochter om positief gedrag te laten zien. Je kind kan ook groepsgewijs sociale en emotionele vaardigheidstrainingen volgen.

Voor wie is de BSO met extra ondersteuning?

De BSO is er voor alle kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, dus niet alleen voor kinderen van De Tweern of De Meie. De kosten zijn gelijk aan die voor de reguliere BSO. In veel gevallen kunnen ouders de kosten vergoed krijgen als ze een indicatie hebben van het CIZ. Of je kunt mogelijk een tegemoetkoming vragen voor de kosten van de BSO via de belastingdienst in het kader van de Wet Kinderopvang. Bij de afdeling Klantrelatie kunnen ze u hier alles over vertellen.

Waar vind ik een BSO voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften?

Momenteel zijn er 2 vestigingen van Kibeo waar deze vorm van BSO wordt aangeboden;

Kindcentrum de Marel Goes
BSO met Zorg in Zierikzee

Aanmelden

Denk je dat je kind beter tot zijn recht komt in de BSO met extra ondersteuning dan in een reguliere groep? Meld je kind dan aan bij de afdeling Klantrelatie van Kibeo. Je krijgt een uitnodiging voor een belangstellingsgesprek met onze pedagogisch medewerkers. Als daaruit blijkt dat je kind thuishoort in deze groep volgt het regelen van de financiering en wordt besproken of je in aanmerking komt voor een indicatie. Bij het aanvragen van deze indicatie helpen wij je graag.

Neem contact op met de afdeling Klantrelatie via (0113) 760 250 of [email protected].